Nu söker vi fler Dalapiloter

Nu söker vi fler framstående föregångare som kan bli aktuella för utnämning till Dalapilot 2020. Alla är välkomna att skicka in förslag.  Sista datum för förslag är den 15 april 2020.                 

Underlag som krävs vid inskickande av förslag är följande:

  1. En redovisning av hur företaget/organisationen/personen arbetar aktivt, långsiktigt och strukturerat för att minska sin energianvändning och klimatpåverkan.
  2. En redovisning av faktiska åtgärder som lett till minskad energianvändning och minskad klimatpåverkan.
  3. En kort jämförelse med andra inom branschen, gärna baserat på siffror men om detta ej är möjligt bör förslaget åtminstone innefatta ett uttalande om på vilket sätt företaget/ organisationen/personen är föregångare i sin bransch exempelvis "detta har oss veterligen inte gjorts i någon annan klädaffär/bank/penntillverkare".
  4. En redovisning av hur företaget/ organisationen/personen arbetar med att påverka/inspirera andra aktörer att arbeta energieffektivt och klimatsmart. Exempelvis genom information, krav på underleverantörer, krav vid upphandling etc.  

Inom vissa branscher kommer endast vissa av dessa punkter (exempelvis 1 och 4) vara tillämpliga.

Känner du till något företag, någon organisation eller person som du vill nominera?

Här kan du lämna ditt förslag på Dalapilot

Förslag senast 15 april 2020.

Hållpunkter för utnämning 2020:

15 aprilTid för att lämna in förslag på Dalapiloter
4 maj
Första utvärdering/urval
29 septemberBeslut
Ännu ej beslutatCeremoni