Anmälningssida Dalapiloter 2020

Underlag som krävs vid inskickande av förslag är följande:
 1. Aktivt, långsiktigt och strukturerat arbete
  Beskriv hur företaget/organisationen/personen arbetar aktivt, långsiktigt och strukturerat för att minska sin energianvändning och klimatpåverkan.
 2. Faktiska åtgärder
  Beskriv faktiska åtgärder som lett till minskad energianvändning och minskad klimatpåverkan.   
 3. Jämfört med andra i branschen
  En kort jämförelse med andra inom branschen. Gärna baserat på siffror men om detta ej är möjligt bör förslaget åtminstone innefatta ett uttalande om på vilket sätt företaget/ organisationen/personen är föregångare i sin bransch.
 4. Indirekt påverkan
  En redovisning av hur företaget/ organisationen/personen arbetar med att påverka/inspirera andra aktörer att arbeta energieffektivt och klimatsmart. Exempelvis genom information, krav på underleverantörer, krav vid upphandling etc.