Förnybar energi

I Dalarna finns gott om förnybar energi, främst i form av vattenkraft och bioenergi. Potentialen att öka utvinningen i länet är god. På kort sikt gäller det framförallt vindkraft och bioenergi, på lite längre sikt kommer även solenergi att kunna ge betydande bidrag. Även ökad återvinning av energi är en viktig energiresurs.

Denna sida visar vilka samverkansprocesser det finns inom länet som är kopplade till Energiintelligent Dalarna:

 

Vindkraft

Vindkraften i Dalarna har ökar. För utveckling av tjänster gällande drift och underhåll har Triple Steelix/ Jernkontoret  etablerat ett Vindkraftcentrum  med målet att skapa nya jobb och företag inom vindkraftsbranschen. Portalen Centrumvind har skapats för att underlätta för nya företag och fler arbetstillfällen i Sverige med hjälp av den pågående vindkraftutbyggnaden.

På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om 2018 års vindkraftstatistik. Läs här. Energimyndigheten driver också projektet Hållbar Vindkraft tillsammans med Naturvårdsverket.

I Dalarna pågår projektet Hållbar Vindkraft i Dalarna 2018-2020. Under 2019 uppmuntras det att delta i dialogmöten. Du hittar dessa på Länsstyrelsen i Dalarnas kalendarium och i det publicerade programmet.

Biogas

I dag utgör produktionen av biogas ett mindre inslag i Dalarnas totala energibalans. Samverkansorganisationen BiodrivMitt har bildats för att arbeta inom Dalarnas och Gävleborgs län med att stödja etableringen av biogasproduktion och tankställen för biogas.

Solenergi

Genom Centrum för solenergiforskning (SERC) vid Högskolan Dalarna finns kunskap och forskning om solenergi väl etablerad i länet, vilket ger bra förutsättningar för spridning av kunskap, etablering av nya företag och ökad sysselsättning inom området.

Fjärrvärme

Ett nätverk för Dalarnas fjärrvärmeföretag har bildats i syfte att minska primärenergianvändningen, växthusgasutsläppen och effektbehovet för uppvärmning i Dalarna. Kontakta Erik Särnholm för mer information, erik.sarnholm@lansstyrelsen.se.

Hållbara energisystem Mötesanteckningar