Hållbar vindkraft i Dalarna

Vindkraftverk i landskap med orange himmel
Projektet Hållbar vindkraft i Dalarna drivs av Länsstyrelsen i Dalarnas län och samlar olika intressen för att diskutera vägen fram för hållbar vindkraft i Dalarna.

Projektet pågår mellan januari 2019 och oktober 2020 och finansieras av Energimyndigheten.

Målet är att öka förståelsen för behovet av mer vindkraft. Att ta fram verktyg och metoder som gör det lättare för alla som berörs av vindkraftsutbyggnad och att väga ihop olika samhällsintressen.