Hållbar vindkraft i Dalarna

Vindkraftverk i landskap med orange himmel

Projektet Hållbar vindkraft i Dalarna drevs av Länsstyrelsen i Dalarnas län och samlade olika intressen för att diskutera vägen fram för hållbar vindkraft i Dalarna.

Projektet pågick mellan januari 2019 och oktober 2020 och finansierades av Energimyndigheten.

Målet var att öka förståelsen för behovet av mer vindkraft och att ta fram verktyg och metoder som gör det lättare för alla som berörs av vindkraftsutbyggnad och att väga ihop olika samhällsintressen. I en dialogprocess togs en vägledning med 27 rekommendationer för hållbar vindkraft i Dalarna fram som aktörerna förväntas följa.


Vägledning för hållbar vindkraft i Dalarna slutversion.pdf