Hållbar tillväxt

För att klara de internationellt, nationellt och regionalt uppsatta energi- och klimatmålen, krävs en omfattande energiomställning, nya lösningar och nya system.

En rad lokala och regionala aktörer har viktiga roller som företagsfrämjare:
Dalarna Science Park
Högskolan Dalarna

Länsstyrelsens och Almis finansieringslösningar är exempel på viktiga samhällsfunktioner som stöd för företagens utveckling.

De områden där Dalarnas näringsliv har störst möjlighet att nå framgång är områden där vi redan har kunskap eller naturliga förutsättningar. Den internationellt framstående industri som finns i Dalarna kan ge spin-off effekter i form av nya företag, produkter och tjänster med anknytning till industrins verksamhet, till exempel inom områdena stål, papper, kraftöverföring och smarta nät.

Dalarna har dessutom en betydande turistnäring, och här genomförs också många stora evenemang. Ett fokuserat hållbarhetsarbete inom dessa områden kan leda till utveckling av kunskap och koncept gällande hållbar turism och hållbara event, som även kan bli en exportprodukt.

Region Dalarna och Länsstyrelsen bedriver ett långsiktigt strategiskt arbete för att stödja dessa företag, bland annat genom stöd till Green Bussiness Region, klusterbildningar och samverkan såsom Triple Steelix (stålföretagen), Destination Dalarna (turistnäringen), Byggdialog Dalarna (byggsektorn) och High Voltage Valley (företag inriktade mot högspänningselnät).

I Dalarna finns även spetskunskap inom exempelvis solenergi, energieffektivisering i bostäder, trähusbyggande och rening av lustgas vid sjukhus. Genom Trafikverkets lokalisering till länet finns även en hög kompetens här när det gäller transporter, samhällsplanering och ITS - informationsteknologi inom transportsektorn.

Solenergi är ett område där forskningen på Högskolan Dalarna ligger i framkant nationellt och internationellt. Forskningen har även resulterat i flera nystartade företag i länet.
Länk till SERC (Centrum för solenergiforskning)

 Aktiviteter i länet