Industri

Dalarna har några av landets största och mest energikrävande exportindustrier, bland annat flera stål- och pappersindustrier. Industrin står för nästan 50 % av energianvändningen och drygt 40 % av utsläppen i länet. Motsvarande siffror för Sverige är 36 % respektive 26 %.
diagram över energianvändning i industrisektorn 2010
Figur. Fördelning av industrins energianvändning mellan olika branscher.