EID Styrgrupp

Energiintelligent Dalarna leds av en styrgrupp som ansvarar för övergripande samordning samt beslutar i strategiska frågor, exempelvis viktiga styrdokument och verksamhetens inriktning.

Styrgruppen sammanträder två till fyra gånger per år. Ärenden till styrgruppen bereds genom samordningsgruppen och/eller sekretariatet. En person från sekretariatet fungerar som sekreterare i styrgruppen och rapporterar från/till samordningsgruppen.

Styrgruppen består av landshövdingen (ordförande), Region Dalarnas ordförande (vice ordförande), representanter för Högskolan Dalarna och Dalarnas bildningsförbund, näringslivsrepresentanter för de stora energianvändarsektorerna transporter, bostäder och industri (processindustri och SME), samt en fristående energiexpert. Ytterligare en representant från Länsstyrelsen respektive Regions Dalarna adjungeras till mötena.

Styrgruppens sammansättning (mars 2016)

 • Ylva Thörn, Länsstyrelsen Dalarna, Ordförande
 • Abbe Ronsten, Region Dalarna, Vice ordförande
 • Ewa Wäckelgård, Högskolan Dalarna
 • Karin Örjes, Dalarnas Bildningsförbund
 • Patrick Magnusson, Åkeriföreningen Mitt
 • Per Adriansson, ByggDialog Dalarna
 • Thomas Hirsh, SSAB 
 • Lars Johansson, Teknikföretagen 
 • Christer Sjölin, fristående energiexpert
 • Anna Carlsson, Länsstyrelsen Dalarna adjungerad
 • Amelie Sahlin, Region Dalarna adjungerad

Mötesprotokoll