Hela Dalarna cyklar 2.0

Mer rörelse i vardagen i form av gång och cykling till förskola, skola, arbete och aktiviteter är viktigt för både miljö och hälsa. Inom projektet Hela Dalarna cyklar 2.0. hjälps vi åt att skapa bättre förutsättningar för att cykla i länets kommuner.

En cyklist med en person som åker med bakom

Tillsammans med Trafikverket, Region Dalarna och länets kommuner ska arbetet nu ta fart:

Projektet ska få till mer satsningar på cykelinfrastruktur och andra cykelåtgärder i länets kommuner. 
De kommuner som tar fram eller auktualiserar sina cykelplaner ska få stöd.

Det skapas en regionalplattform för erfarenhetsutbyte och gemensamt arbete kring cykling och cykelfrågor. 

På den här sidan kan du följa projektet !

 Content Editor

Projektet finansieras med medel från Statens energimyndighet och pågår under perioden 2018-11-01 till 2020-10-31. 

Projektet genomförs inom ramen för programmet "Programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling - kapacitet."