Hela Dalarna cyklar 2.0

Inom projektet Hela Dalarna cyklar 2.0. hjälps vi åt att skapa bättre förutsättningar för att cykla i länets kommuner.
En cyklist med en person som åker med bakom

Det övergripande målet i projektet är att minska utsläppen av växthusgaser från korta resor med bil genom att fler använder cykeln till skola, arbetet, aktiviteter och i vardagen. Att ersätta bil med cykel ger inte bara minskade utsläpp utan också bättre hälsa och ekonomi.

Tillsammans med Trafikverket, Region Dalarna och länets kommuner driver projektet satsningar på cykelinfrastruktur och andra cykelåtgärder. En stor vikt läggs på att stödja kommunerna att ta fram eller aktualisera cykelplaner.
 
Projektet håller i en regional plattform som träffas genom workshop, seminarier och konferenser för att öka kunskapen och dela erfarenheter.


Testcyklister för inventering av cykelvägnät

Handledning testcyklister.pdf


 Content Editor

Projektet finansieras med medel från Energimyndigheten och pågår under perioden 2018-11-01 till 2020-12-31. 

Projektet genomförs inom ramen för programmet "Programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling - kapacitet."