Seminarier och workshop

DATUM
​AKTIVITET
2020-11-12

Workshop Cykelverkstad #4 

Digitalt. Tema Regional cykelstrategi och cykelpotentialstudie. Kent Söderlund Region Dalarna berättade om möjligheter att genomföra regional cykelstrategi och potentialstudie för cykling. Workshop i grupper med olika frågeställningar om detta samt om projektets nytta och effekt i kommuner och i Dalarna.

2020-09-30

​Konferens, Klimateffektiv samhällsplanering i Dalarna

Fysiskt och digital konferens. Fyra av länsstyrelsens Loreg-projekt gick samman och höll en gemensam projektavslutande konferens. Förutom sammanfattning av de fyra projekten hölls föredrag av Energimyndigheten, Birgitta Sacredeus regionråd Region Dalarna, Östen Ekengren vice VD för IVL- Svenska miljöinstitutet samt Erik Westholm professor em. institutionen för stad och land, SLU.

2020-08-27 och 2020-09-01

​Workshop, Cykelverkstad #3 i Borlänge respektive Mora

Två tillfällen för att möjliggöra fysiskt möte. Tema Barnkonventionen samt barn och ungas delaktighet i cykelplanering. Frida Nises från Länsstyrelsen i Dalarnas län berättade om barnkonventionen, Falu kommun om feriearbetande ungdomar som testcyklister samt projektledaren gav råd om hur barn och unga kan vara delaktiga i cykelplanering.

2020-04-21 

Workshop, Cykelverkstad #2

Digitalt. Förutom erfarenhetsutbyte mellan dalakommunerna så berättade Svante Berg, Movea, om bygdevägar, Ludvika kommun gav oss en inblick i kommunens satsning på cykelplanering samt ett pass om Klimatklivet och möjligheter till bidrag för cykelsatsningar.

​2020-03-31

Seminarium
Möjlighet för hållbara resor i Dalarna

På grund av pandemin blev det ett Skypeseminarium. Med föreläsningar om cykling i Sverige av Svenska Cykelstäder, presentation av Ockelbos nya Gång- och cykelplan samt hur Gävleborgs län lagt upp sin Potentialstudie för ökad cykling.

2019-11-12

​Workshop Cykelverkstad #1

Tema processen vid cykelplansarbete där Mora kommun delade med sig av erfarenheterna av sin nya cykelplan

​​​2019-09-05

​​Seminarium

Hela Dalarna cyklar -samarbete gör det möjligt.​

Den första konferensen satsade vi på kunskap, dialog och erfarenhetsutbyte. Vi diskuterade folkhälsa, miljö, finansiering och hur vi integrerar cykeln i tidig samhällsplanering.