Transporter

Transportsektorn är den sektor som mest ökat sin energianvändning och sina utsläpp senaste åren. Enligt SCBs regionala energistatistik har energianvändningen för transporter i Dalarna ökat med nästan 20 % mellan 2005 och 2010.
Diagram över energianvändning för transporter 2010
Figur. Personbilar står för ungefär hälften av energianvändningen i transportsektorn i Dalarna.