Välkommen till Energiintelligent Dalarna, EID

Energiintelligent Dalarna är ett nätverk för alla aktörer i länet som är involverade i eller intresserade av energi-och klimatfrågor. De flesta av länets betydande aktörer inom området medverkar i någon av nätverkets samverkansgrupper. Energiintelligent Dalarna utgör därför den naturliga plattformen för samverkan i dessa frågor. Nätverket har funnits sedan 2006 och är en av anledningarna till att Dalarna år 2010 utnämndes till Pilotlän för grön utveckling.

Här på hemsidan delar vi erfarenheter med varandra och andra genom att publicera information om seminarier, utbildningar och projekt. Vi presenterar rapporter och informerar om vad som händer i Energiintelligent Dalarnas alla grupper.


Hela Dalarna cyklar 2.0

I den nyligen framtagna folder finns en sammanfattning av framgångar och utvecklingsförslag som framkommit från projektet Hela Dalarna cyklar 2.0 samt en handledning för de som önskar använda testcyklister för inventering av befintliga cykelvägnät.

Testcyklister för inventering av cykelvägnät

 Energi- och klimatstrategi för Dalarna