Aktörer

Händer upp i skyn

Kom med i omställningen du också!

I Energiintelligent Dalarna ingår en mängd organisationer som på olika sätt bidrar till energi- och klimatomställningen:

 • Region Dalarna
 • Länsstyrelsen Dalarna
 • Högskolan Dalarna
 • Dalarna Science Park
 • Dalarnas kommuner
 • Bildningsförbund
 • Politiska partier
 • Näringslivsorganisationer
 • Kluster
 • Branschnätverk
 • Företag
 • Energibolag
 • Skolor
 • Konsulter
 • Intresseorganisationer

Nyheter

Dalapiloter

Dalarnas län och dess aktörer är inom många områden föregångare inom energi- och klimatområdet. I och med utnämningen till Pilotlän 2010 började nätverket Energiintelligent Dalarna att efterlysa och utnämna så kallade Dalapiloter; företag, organisationer och privatpersoner som är föregångare inom energi- och klimatområdet.

En Dalapilot är ett företag, en organisation eller en privatperson som är en framgångsrik föregångare och förebild gällande arbete som leder till energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och ökad användning av förnybar energi. En Dalapilot bör ha ett långsiktigt och strukturerat arbete, vara en föregångare i sin bransch och de åtgärder som vidtagits bör vara av viss höjd.

Syftet med att utnämna Dalapiloter är att uppmuntra och synliggöra de aktörer som är  föregångare inom energi- och klimatområdet i länet. Syftet är även att att lyfta fram och sprida Dalapiloterna som goda exempel.

Ungefär vartannat år söker vi nya Dalapiloter. De förslag som kommer in bereds av samordningsgruppen och utvärderas och beslutas av styrgruppen. Upp till tre Dalapiloter utmämns per utlysning.

Som Dalapilot åtar man sig att fortsätta jobba proaktivt med energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och ökad användning av förnybar energi.

Sedan starten 2011 har sammanlagt 21 Dalapiloter utnämnts.

Vi är redan dalapiloter

Nominera en Dalapilot!

Vi söker ständigt nya Dalapiloter som är föregångare inom sitt område

Vi är redan dalapiloter

Lägg till din rubriktext här

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lägg till din rubriktext här

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lägg till din rubriktext här

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lägg till din rubriktext här

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lägg till din rubriktext här

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lägg till din rubriktext här

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.