Verktyg för upphandling av hållbar transporter

Miljövänliga symboler

Även om viljan finns att upphandla hållbara transporter, är det inte alltid så lätt i praktiken. Det finns idag många olika drivmedel på marknaden och frågan är vad man ska efterfråga. Vägledning från BrioDriv Öst Nu finns en mycket bra hjälp i den vägledning som Biodriv Öst tagit fram i samarbete med Fossilfritt Sverige. Vägledningen […]

Utbyggnad av ladd- och infrastruktur på stark frammarsch i Dalarna

Miljövänliga symboler

Regeringen har ännu inte presenterat det nya planerade investeringsstödet till elektrifieringspiloter för att påskynda elektrifieringen av godstransporter. Trots det har utbyggnaden av både ladd- och tankinfrastruktur för tunga fordon kommit igång i Dalarna. Många av investeringarna kommer till stånd med hjälp av stöd från Klimatklivet. Tankställen Förutom den biogasmack som Gasum byggt i samarbete med […]

Dalavind ska producera vätgas i Malung

Ett vindkraftsverk mot skyn

Det regionala energibolaget Dalavind har fått 17 miljoner kronor i finansieringsstöd från Naturvårdsverket via Klimatklivet för att etablera en anläggning för vätgasproduktion i Malung. Etableringen ska göras i samarbete med kommunen Malung-Sälen. Med hjälp av stödfinansieringen kommer en ny vätgasproduktionsanläggning med tillhörande tankstation finnas i kommunen. Dalavind arbetar på att hitta bästa tänkbara lösning för […]

Borlänge – klimatneutral 2030

Miljösymboler och texten 2030. Illustration.

Illustration: Jens Magnusson, Viable cities Borlänge kommun har skrivit på en avsiktsförklaring om att bli klimatneutral till 2030. Avsiktsförklaringen undertecknades av kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman. Borlänge en del i innovationsprogrammet Viable Cities Borlänge gör detta tillsammans med 22 andra städer i Sverige, som också vill gå före i klimatomställningen. Initiativet ingår i det strategiska innovationsprogrammet […]

MaserFrakt – färdplan hållbarhet 2030

Lastbil som drivs av gas. Foto.

Gasdriven lastbil från Sanddalens åkeri AB. Foto: MaserFrakt MaserFrakt har antagit utmaningen om ett Fossilfritt Sverige 2030. De har dessutom ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågor, vilket innebär att de fokuserar på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Företaget arbetar därmed med hållbarhet inom en rad områden exempelvis drivmedel, fordon samt täkter […]

SSAB ska bli fossilfria senast 2045

SSAB:s kallvalsverk i Borlänge, en industribyggnad med omgivande stad.

Foto: Henrik Hansson, SSAB. Stålföretaget SSAB är den enskilda industri i Dalarna, som idag släpper ut mest koldioxid. Trots det har företaget antagit det ambitiösa målet att åstadkomma helt fossilfritt stål redan år 2026. Stor inköpare av energi SSAB är en stor inköpare av energi med hela 1 500 000 MWh per år. Fördelningen av energikällor är: […]

Falu Energi & Vatten på god väg mot att vara fossilfria redan 2025

Solceller på taket till värmeverket vid gruvan i Falun.

Foto: Falu Energi & Vatten. Falu Energi & Vatten har länge jobbat målmedvetet för att bidra till klimatmålen. Målet är att vara 100 procent fossilfria till år 2025 och de är på god väg. Falu Energi & Vattens el är lokal­producerad Elen produceras lokalt inom Falu kommun och har sitt ursprung i förnybara källor såsom […]

Informationstillfälle – så söker du stöd från Klimatklivet!

Text i bild: Klimatklivet.

Nu kan du snart söka pengar igen från det statliga klimatinvesteringsstödet, Klimatklivet. Under detta informationstillfälle har du möjlighet att få veta mer och ställa frågor om stödet. >Anmälan sker via Länsstyrelsen Dalarnas webbplats, senast den 1 februari 2022. Ansökningsperioder 2022 10–28 februari, 3–18 maj och 23 augusti–8 september 2022. Ansökan sker i Länsstyrelsens e-tjänst. Ansökningsverktyget […]