Ny plattform för leverantörer till vindkraft

Karta som visar vindkr
Bilden visar pågående vindkraftsprojekt i Dalarna.

Länsstyrelsen Dalarna har fått finansiering från Energimyndigheten för att driva projektet Innovationsnod vindkraft. 

 När det finns ett beslut om bygga vindkraft, vill vi kunna underlätta för lokala företag att hitta affärsmöjligheter. På den här plattformen kan företag registrera sig som leverantörer till alla vindkraftsprojekt som just nu byggs i Dalarna, säger Patricia Magnell, som är ansvarig för utvecklingen av plattformen.

Projektet drivs tillsammans med Region Dalarna, organisationen Hela Sverige och det regionala utvecklingsbolaget Samarkand2015. Tillsammans vill man stimulera insatser som skapar mervärden lokalt för företag och befolkning där vindkraftsparker byggs. Flera sådana byggs just nu i länet. 

– Vi tittar också på möjligheten att skapa innovationer i samband med vindkraftsetableringen, säger Eva Lundin, innovationsstrateg på Region Dalarna. 

Hon fortsätter:

 Vi ser just nu flera satsningar på att producera vätgas med hjälp av el från vind. Detta är en ny teknik, som vi vill kunna nyttja i länet. Tekniken kan komma väl till pass för att ersätta fossila drivmedel i godstrafiken, till exempel när det gäller framtida drift av Inlandsbanan, Västerdalsbanan och tunga transporter i länet.

Företagare kan registrera sig

Företagare som vill vara med och leverera till vindkraftsindustrin eller utveckla innovationer kopplade till vindkraft är välkomna att registrera sig på den digitala plattformen Leverantörsnod DalaVindKraft. Där kan man välja vilka vindkraftsparker man vill leverera till, och även ange vilka tjänster man erbjuder.

Läs mer om leverantörsnoden här.  

Läs även mer om företagarplattformen här

Publikationer

Verktyg

Länkar

Exempellänk

Aktuellt

en kurva
Elsystem

Platta kurvan för el

Inför vintern krävs att alla el-användare hjälps åt att kapa effekttoppar för att minska risken för bortkoppling och förhindra extrema priser. Därför

Läs mer »