Bebyggelse och laddinfrastruktur

Flera lähenhetshus på rad. På innegården blommar körsbärstreäd

Under 2022 fram till oktober kommer länets energi- och klimatrådgivare att utöver normal rådgivning jobba med två s.k. insatsprojekt. Det innebär att de fokuserar på två olika områden inom energirådgivningen. De har fått välja mellan projekten Hela Sverige laddar och Resurseffektiv bebyggelse. Några rådgivare har valt att vara med i båda, andra i ett av dessa. Oavsett får man hjälp av energi- och klimatrådgivaren då man kontaktar denne.

Hela Sverige laddar

I Hela Sverige laddar är målgruppen bostadsrättsföreningar och små- och medelstora företag. Det är främst laddning av fordon som ingår, men även elcyklar och elmopeder ingår. Likaså kommer begagnatmarknaden av elfordon att ingå. Privatpersoner får hjälp inom den ordinarie rådgivningen, men är inte huvudmålgrupp i insatsprojektet. Inte heller publika laddstationer ingår.

Resurseffektiv bebyggelse

I Resurseffektiv bebyggelse är bostadsrättsföreningar, små och medelstora fastighetsägare samt småhusägare prioriterade målgrupper. I delen för småhusägare finns fyra prioriterade delområden:

  • styr- och reglerutrustning,
  • vindsisolering,
  • solenergi.
  • fönster- och klimatskärmsåtgärder.

Ett delmål är också att försöka få igång ett nätverk där bostadsrättsföreningar ingår. Finns det någon bostadsrättsförening som är intresserad av att ingå i ett nätverk med andra föreningar där man utbyter erfarenheter, tips och energismarta tips så hör av dig till energi- och klimatrådgivaren i din kommun.

Hitta din energi- och klimatrådgivare

Din energi- och klimatrådgivare hittar du på: www.energiochklimat.se

Mer information om energi- och klimatrådgivningen hittar du på: https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-hemma/energi–och-klimatradgivning/