Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045

Nätverket Energiintelligent Dalarna samlar alla som vill vara med och bidra till målet om ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045. Läs mer om omställningen inom respektive område i cirkeln.

Omställning Energisystem Byggande och boende Produktion Transport Jord- och skogsbruk Konsumtion Nya varor och tjänster