Omställning

På väg mot ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045!

Dalarnas energi- och klimatstrategi är vägledande för arbetet inom Energiintelligent Dalarna.

Målet är att aktivt bidra till de nationella energi- och klimatmålen om:

  • minst 85 procent utsläppsminskning till år 2045, jämfört med 1990
  • 70 procent utsläppsminskning i transportsektorn till år 2030, jämfört med år 2010
  • 100 procent förnybar elproduktion till år 2040
  • 50 procent effektivare energianvändning till år 2030, jämfört med år 2005.

Genomförandet av strategin organiseras i sju prioriterade områden där ansvariga organisationer tar ansvar, visar ledarskap och inspirerar. För dessa tar vi fram sektorsvisa färdplaner som belyser helheten och påvisar hur uppföljning ska ske.

Vår vision:

”Att leva och verka energiintelligent och klimatsmart är naturligt och enkelt i Dalarna år 2045”

”Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Det är också regeringens högst prioriterade miljöfråga.” – står det i propositionen gällande godkännande av Parisavtalet. Sedan dess har klimatfrågans allvar ytterligare förstärkts genom IPCCs rapport från 2018 med beskrivningar av skillnader i konsekvenser om medeltemperaturen höjs med 2 grader jämfört med en höjning med 1.5 grad.
Det är mycket möjligt att vi står inför den största samhällsomställningen vi kommer behöva göra som mänsklighet. I denna omställning går Sverige före. År 2045 ska vi vara klimatneutrala.

I Dalarna vill vi aktivt bidra till hållbar utveckling och denna omställning.

Publikationer

Verktyg

Projekt

Länkar

Exempellänk

Aktuellt

Miljövänliga symboler
Omställning

Stora klimatsatsningar i budgetproppen

Regeringens förslag på statsbudget för 2022 innehåller många klimatsatsningar. Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, har listat några av de viktigaste