MaserFrakt – färdplan hållbarhet 2030

Lastbil som drivs av gas. Foto.

Gasdriven lastbil från Sanddalens åkeri AB. Foto: MaserFrakt

MaserFrakt har antagit utmaningen om ett Fossilfritt Sverige 2030. De har dessutom ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågor, vilket innebär att de fokuserar på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Företaget arbetar därmed med hållbarhet inom en rad områden exempelvis drivmedel, fordon samt täkter och återvinningscentraler.

Drivmedel

MaserFrakt säljer stora mängder drivmedel till företagets leverantörer och externa kunder på fem egna anläggningar. De erbjuder HVO i fyra anläggningar. Genom deras delägarskap i TRB Sverige AB har MaserFrakt möjlighet att köpa produkter med hög klimatprestanda och hög andel förnybart.

Mål 2023:

  • 10 procent av MaserFrakts lastbilar drivs med alternativa bränslen.
  • 30 procent av MaserFrakts förmånsbilar drivs med en fossilfri drivlina.

Mål 2025:

  • Hela MaserFrakts maskin- och fordonsflotta drivs med 65 procent alternativa drivmedel och 75 procent av företagets förmånsbilar är fossilfria.

Mål 2030:

  • Hela MaserFrakts maskin- och fordonsflotta drivs med 100 procent alternativa drivmedel och 100 procent av företagets förmånsbilar är fossilfria.

Fordon och maskiner

Utsläpp till luft är MaserFrakts största miljöaspekt. Många av företagets kunder är intresserade och engagerade i uppföljning av utsläpp. Några av MaserFrakts kunder har valt fossilfria alternativ för att minska miljöpåverkan.

Mål 2025:

  • 100 procent av MaserFrakts lastbilar är av Euro 5-motor eller bättre.
  • 100 av MaserFrakts maskiner är av steg tre eller bättre.

Mål 2030:

  • 100 procent av MaserFrakts lastbilar är av Euro 6-motor eller bättre.
  • 100 av MaserFrakts maskiner är av steg fyra eller bättre.

Täkter och återvinningscentraler

Miljökraven ökar och med det ökar trycket på offentliga aktörer att minska sitt fotavtryck från infrastrukturavfall. MaserFrakt har idag cirka tjugo bergtäkter som sammanlagt levererar cirka 1,5 miljoner ton bergmaterial varje år. MaserFrakt har som målsättning att öka andelen återanvänt material.

Mål 2030:

  • MaserFrakt driver en återvinningscentral i Dalarna och ökar därmed andelen återvunnet infrastrukturmaterial på den lokala marknaden.

>Maserfrakts digitala broschyr, läs om deras färdplan för att nå hållbarhet 2030.

>Maserfrakts webbplats, om hållbarhet.

>Åter Beslut om egna mål och färdplaner