MaserFrakt – färdplan hållbarhet 2030

Lastbil som drivs av gas. Foto.

Gasdriven lastbil från Sanddalens åkeri AB. Foto: MaserFrakt MaserFrakt har antagit utmaningen om ett Fossilfritt Sverige 2030. De har dessutom ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågor, vilket innebär att de fokuserar på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Företaget arbetar därmed med hållbarhet inom en rad områden exempelvis drivmedel, fordon samt täkter […]

SSAB ska bli fossilfria senast 2045

SSAB:s kallvalsverk i Borlänge, en industribyggnad med omgivande stad.

Foto: Henrik Hansson, SSAB. Stålföretaget SSAB är den enskilda industri i Dalarna, som idag släpper ut mest koldioxid. Trots det har företaget antagit det ambitiösa målet att åstadkomma helt fossilfritt stål redan år 2026. Stor inköpare av energi SSAB är en stor inköpare av energi med hela 1 500 000 MWh per år. Fördelningen av energikällor är: […]