Konsumtion

Bild tagen ovanför en fruktdisk, men en kundvagn som glider in bild

Vad du väljer och vad du säljer gör skillnad!​

Hållbar konsumtion förutsätter att privatpersoner och upphandlare/inköpare förändrar sina val så att mer energiintelligenta och klimatsmarta varor och tjänster efterfrågas eller minskar sin konsumtion.

Vi orsakar nästan dubbelt så mycket växthusgasutsläpp per person om vi räknar in konsumtionens klimatpåverkan. Det har stor betydelse för de globala utsläppen av växthusgaser och för att den totala resursförbrukningen ska minska.

Målet är att de konsumtionsbaserade utsläppen per person ska vara under 1 ton CO2ekvivalenter år 2045.

Vi vill göra det lättare att göra bra miljöval genom att:

Förenkla för konsumenterna

Se till så det finns bra information – det ska vara lätt att välja rätt
Uppmuntra handeln att erbjuda varor och tjänster med lägre miljö- och klimat-påverkan.

Ökat delande och återbrukande

Sträva efter mer cirkulärt tänkande och agerande. Uppmuntra handeln till delningstjänster och möjlighet till återbruk.

Hälsa och hållbarhet

Koppla ihop hållbarhet med hälsa. Gång, cykling och sunda matvanor gynnar både hälsa och miljö.

Upphandling med relevanta miljökrav

Att ställa miljökrav vid inköp kan minska utsläppen och stimulera nya lösningar från leverantörer. Offentliga aktörer behöver vara goda förebilder.

Ökad kunskap

Ökad kunskap om livsstilar, attityder och konsumtionsmönster behövs för att veta hur konsumtionen kan bli mer hållbar.

Publikationer

Verktyg

Projekt

Länkar

Exempellänk

Aktuellt