Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045

Nätverket Energiintelligent Dalarna samlar alla som vill vara med och bidra till målet om ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045. Omställningen sker i sju sektorer, områden. 

Läs mer om respektive område genom att klicka på området i cirkeln.

Omställning Energisystem Byggande och boende Produktion Transport Jord- och skogsbruk Konsumtion Nya varor och tjänster

Aktuellt

Energiomställning i sju olika sektorer. Illustration.
Nyheter Startsida

Uppdatering om färdplaner

Arbetet med framtagande av färdplaner inom energi- och klimatstrategins sju sektorer pågår. Inom sektorn ”Energisystem” pågår färdplanearbetet för fullt med

Nyhetsbrev

Energiintelligent Dalarna är ditt regionala kontaktnät och en plattform för länets arbete i energi- och klimatfrågor. Vi samverkar inom sju prioriterade områden för att nå målet om ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045. Vårt nyhetsbrev kommer ut cirka fyra gånger om året, med samlad information kring energifrågor i Dalarna.

Du kan anmäla dig till nästa utskick genom att fylla i din e-postadress här.
Så hanterar vid dina personuppgifter.

7 strategiska arbetssätt

Genomförandet sker enligt sju strategier: 

  1. Vi visar vägen
  2. Vi engagerar andra
  3. Vi samverkar
  4. Vi arbetar för socialt hållbara lösningar
  5. Vi förenar omställning med hållbar ekonomisk tillväxt
  6. Vi utgår från helhetssyn och synergier med andra Agenda 2030-mål
  7. Vi tänker globalt och strävar efter resurseffektiva lösningar

 

> Så ställer vi om 

Dalarnas energi- och klimatstrategi

På väg mot ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045.
Regional energi- och klimatstrategi 2019

Engagera dig tillsammans med oss!

Läs mer om hur du kan bidra till ett energiintelligent Dalarna.

Dalapiloter - framgångsrika föregångare

Dalarnas län och dess aktörer är inom många områden föregångare inom energi- och klimatområdet. I och med utnämningen till Pilotlän 2010 började nätverket Energiintelligent Dalarna att efterlysa och utnämna så kallade Dalapiloter; företag, organisationer och privatpersoner som är föregångare inom energi- och klimatområdet.