Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045

Nätverket Energiintelligent Dalarna samlar alla som vill vara med och bidra till målet om ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045. Omställningen sker i sju sektorer, områden. 

Läs mer om respektive område genom att klicka på området i cirkeln.

Omställning Energisystem Byggande och boende Produktion Transport Jord- och skogsbruk Konsumtion Nya varor och tjänster

Aktuellt

en kurva
Elsystem

Platta kurvan för el

Inför vintern krävs att alla el-användare hjälps åt att kapa effekttoppar för att minska risken för bortkoppling och förhindra extrema priser. Därför

Nyhetsbrev

Energiintelligent Dalarna är ditt regionala kontaktnät och en plattform för länets arbete i energi- och klimatfrågor. Vi samverkar inom sju prioriterade områden för att nå målet om ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045. Vårt nyhetsbrev kommer ut cirka tre gånger om året, med samlad information kring energifrågor i Dalarna.

>Senaste nyhetsbrevet kan du läsa här.

Du kan anmäla dig till nästa utskick genom att fylla i din e-postadress här.
Så hanterar vid dina personuppgifter.

7 strategiska arbetssätt

Genomförandet sker enligt sju strategier: 

  1. Vi visar vägen
  2. Vi engagerar andra
  3. Vi samverkar
  4. Vi arbetar för socialt hållbara lösningar
  5. Vi förenar omställning med hållbar ekonomisk tillväxt
  6. Vi utgår från helhetssyn och synergier med andra Agenda 2030-mål
  7. Vi tänker globalt och strävar efter resurseffektiva lösningar

 

> Så ställer vi om 

Dalarnas energi- och klimatstrategi

På väg mot ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045.
Regional energi- och klimatstrategi 2019

Engagera dig tillsammans med oss!

Läs mer om hur du kan bidra till ett energiintelligent Dalarna.

Illustration dalahäst

Bli en dalapilot idag

En Dalapilot är ett företag, en organisation eller en privatperson som är en framgångsrik föregångare och förebild gällande arbete som leder till energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och ökad användning av förnybar energi. Är det du?