Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045

Nätverket Energiintelligent Dalarna samlar alla som vill vara med och bidra till målet om ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045. Omställningen sker i sju sektorer, områden. 

Läs mer om respektive område genom att klicka på området i cirkeln.

Omställning Energisystem Byggande och boende Produktion Transport Jord- och skogsbruk Konsumtion Innovation

Aktuellt

Elsystem

Insatser för en trygg elförsörjning

Under 2021 presenterade samverkansforumet EFFEKT4Dalarna ”Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna,” en plan för vad som behöver göras på regional nivå

Bild som visar en stor solcellspark på en åker
Energisystem

Planera för solcellsparker

Intresset för solcellsparker ökar snabbt, även i Dalarna. För att kunna hantera förfrågningar och ha en bra planering kring solcellsparker

Bild som v
Energisystem

Vindkraftarena Dalarna

Länsstyrelsen Dalarna har fått finansiering från Energimyndigheten för att driva projektet Innovationsnod vindkraft. Som ett resultat av projektet har Vindkraftarena

Nyhetsbrev

Energiintelligent Dalarna är ditt regionala kontaktnät och en plattform för länets arbete i energi- och klimatfrågor. Vi samverkar inom sju prioriterade områden för att nå målet om ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045. Vårt nyhetsbrev kommer ut cirka tre gånger om året, med samlad information kring energifrågor i Dalarna.

> Senaste nyhetsbrevet kan du läsa här.

> Läs äldre nyhetsbrev här

Du kan anmäla dig till nästa utskick genom att fylla i din e-postadress här.
Så hanterar vid dina personuppgifter.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

7 strategiska arbetssätt

Genomförandet sker enligt sju strategier: 

  1. Vi visar vägen
  2. Vi engagerar andra
  3. Vi samverkar
  4. Vi arbetar för socialt hållbara lösningar
  5. Vi förenar omställning med hållbar ekonomisk tillväxt
  6. Vi utgår från helhetssyn och synergier med andra Agenda 2030-mål
  7. Vi tänker globalt och strävar efter resurseffektiva lösningar

 

> Så ställer vi om 

Dalarnas energi- och klimatstrategi

På väg mot ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045.
Regional energi- och klimatstrategi 2019

Engagera dig tillsammans med oss!

Läs mer om hur du kan bidra till ett energiintelligent Dalarna.

Illustration dalahäst

Bli en dalapilot idag

En Dalapilot är ett företag, en organisation eller en privatperson som är en framgångsrik föregångare och förebild gällande arbete som leder till energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och ökad användning av förnybar energi. Är det du?