Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045

Nätverket Energiintelligent Dalarna samlar alla som vill vara med och bidra till målet om ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045. Omställningen sker i sju sektorer. Läs mer inom respektive område i cirkeln.

 

Omställning Energisystem Byggande och boende Produktion Transport Jord- och skogsbruk Konsumtion Nya varor och tjänster

Aktuellt

Elstolpe

27 april: Räcker elen?

Den 27 april samlades ca 280 deltagare till den digitala regionala konferensen om elförsörjningen i Dalarna. Vid konferensen presenterades en

7 strategiska områden

Genomförandet av Dalarnas energi- och klimatstrategi sker i sju strategiska områden: 

 • Energisystem – Produktion och överföring av energi. Systemperspektiv.
 • Byggande och boende – Klimatsmart byggande och energieffektivisering i bostäder
 • Produktion – Energianvändning och klimatpåverkan inom industri och service
 • Transporter – Infrastrukturplanering, mobilitet och transporter
 • Jord- och skogsbruk – Markanvändning
 • Konsumtion – Hållbar konsumtion
 • Nya varor och tjänster – Klimat- och energismarta innovationer

7 strategiska arbetssätt

Genomförandet sker enligt sju strategier: 

 • Vi visar vägen
 • Vi engagerar andra
 • Vi samverkar
 • Vi arbetar för socialt hållbara lösningar
 • Vi förenar omställning med hållbar ekonomisk tillväxt
 • Vi utgår från helhetssyn och synergier med andra Agenda 2030-mål
 • Vi tänker globalt och strävar efter resurseffektiva lösningar
 • Så ställer vi om 

Dalarnas energi- och klimatstrategi

På väg mot ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045.
Regional energi- och klimatstrategi 2019

Engagera dig tillsammans med oss!

Läs mer om hur du kan bidra till ett energiintelligent Dalarna.

Dalapiloter - framgångsrika föregångare

Dalarnas län och dess aktörer är inom många områden föregångare inom energi- och klimatområdet. I och med utnämningen till Pilotlän 2010 började nätverket Energiintelligent Dalarna att efterlysa och utnämna så kallade Dalapiloter; företag, organisationer och privatpersoner som är föregångare inom energi- och klimatområdet.


Nyhetsbrev

Vi skickar ut ett nyhetsbrev 4-6 gånger om året. Du kan anmäla dig till nästa utskick här.