Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045

Nätverket Energiintelligent Dalarna samlar alla som vill vara med och bidra till målet om ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045. Omställningen sker i sju sektorer. Läs mer inom respektive område i cirkeln.

 

Omställning Energisystem Byggande och boende Produktion Transport Jord- och skogsbruk Konsumtion Nya varor och tjänster

Aktuellt

Elstolpe

27 april: Räcker elen?

Den 27 april samlades ca 280 deltagare till den digitala regionala konferensen om elförsörjningen i Dalarna. Vid konferensen presenterades en

7 strategiska arbetssätt

Genomförandet sker enligt sju strategier: 

  • Vi visar vägen
  • Vi engagerar andra
  • Vi samverkar
  • Vi arbetar för socialt hållbara lösningar
  • Vi förenar omställning med hållbar ekonomisk tillväxt
  • Vi utgår från helhetssyn och synergier med andra Agenda 2030-mål
  • Vi tänker globalt och strävar efter resurseffektiva lösningar
  • Så ställer vi om 

Dalarnas energi- och klimatstrategi

På väg mot ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045.
Regional energi- och klimatstrategi 2019

Engagera dig tillsammans med oss!

Läs mer om hur du kan bidra till ett energiintelligent Dalarna.

Dalapiloter - framgångsrika föregångare

Dalarnas län och dess aktörer är inom många områden föregångare inom energi- och klimatområdet. I och med utnämningen till Pilotlän 2010 började nätverket Energiintelligent Dalarna att efterlysa och utnämna så kallade Dalapiloter; företag, organisationer och privatpersoner som är föregångare inom energi- och klimatområdet.


Nyhetsbrev

Vi skickar ut ett nyhetsbrev 4-6 gånger om året. Du kan anmäla dig till nästa utskick här.