Omställning

På väg mot ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045!

Dalarnas energi- och klimatstrategi är vägledande för arbetet i nom Energiintelligent Dalarna.

Målet är att aktivt bidra till de nationella energi- och klimatmålen om:

  • minst 85 procent utsläppsminskning till år 2045, jämfört med 1990
  • 70 procent utsläppsminskning i transportsektorn till år 2030, jämfört med år 2010
  • 100 procent förnybar elproduktion till år 2040
  • 50 procent effektivare energianvändning till år 2030, jämfört med år 2005.

Genomförandet av strategin organiseras i sju prioriterade områden där ansvariga organisationer tar ansvar, visar ledarskap och inspirerar. För dessa tar vi fram sektorsvisa färdplaner som belyser helheten och påvisar hur uppföljning ska ske.

Vår vision:

”Att leva och verka energiintelligent och klimatsmart är naturligt och enkelt i Dalarna år 2045”

”Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Det är också regeringens högst prioriterade miljöfråga.” – står det i propositionen gällande godkännande av Parisavtalet. Sedan dess har klimatfrågans
allvar ytterligare förstärkts genom IPCCs rapport från 2018 med beskrivningar av skillnader i konsekvenser om medeltemperaturen höjs med 2 grader jämfört med en höjning med 1.5 grad.
Det är mycket möjligt att vi står inför den största samhällsomställningen vi kommer behöva göra som mänsklighet. I denna omställning går Sverige före. År 2045 ska vi vara klimatneutrala.

I Dalarna vill vi aktivt bidra till hållbar utveckling och denna omställning.

Publikationer

Verktyg

Projekt

Länkar

Exempellänk

Aktuellt

Logotyp Dalarnas solmässa
Solenergi

Solmässan – en succé

Solelmässan den 4 mars 2020 blev en succé med nära 700 besökare från företag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, hushåll och leverantörer. Ett

Läs mer »
Elstolpe
Elsystem

27 april: Räcker elen?

Den 27 april samlades ca 280 deltagare till den digitala regionala konferensen om elförsörjningen i Dalarna. Vid konferensen presenterades en

Läs mer »
En man med hjälm tittar in i ett skåp med sladdar
Energisystem

Elsystem

I Dalarna är 99 procent av elproduktionen förnybar och kommer från vattenkraft, vindkraft och biobränslebaserad kraftvärme. Elproduktionskapaciteten i länet har

Läs mer »
Vindkraftsverk mot blå himmel
Energisystem

Vindkraft

I Dalarna har vi goda förutsättningar för att bidra till en ökning av förnybar energi. Vi har mycket vattenkraft och

Läs mer »
Ett tak med solceller på
Energisystem

Solenergi

Än så länge står solenergi för en mycket liten del av Dalarnas energiproduktion. Men produktionen ökar kraftigt, främst från solel.

Läs mer »