Ny strategisk grupp för energiplanering har bildats

EFFEKT4Dalarna är vår regionala samverkan för elförsörjning och energiplanering. Arbetsgruppen inom EFFEKT4Dalarna samarbetar operativt och driver utvecklingsprojekt. Ibland bjuds det in till bredare sammankomster, s k storforum.

Nu har EFFKEKT4Dalarna kompletterats med en strategisk grupp för ledning av energiplanering i Dalarna ”EFFEKT4Dalarna strategisk grupp”. Initiativet kommer från landshövding Helena Höij som också är ordförande för gruppen. Medlemmar är Jörgen Hasselström, Ellevio, Alice Oeritsland, Vattenfall, Frida Källström, Svenska Kraftnät, Katarina Larsson, Svenska Kraftnät, Jon Norling, VB Elnät, Bengt Östling, Dala Energi, Johan Hedman, Falu Energi & Vatten, Toni Kekkinen, Fortum, Niklas Lundaahl, DalaVind, Lars Lindblom, High Voltage Valley, Roza Güclü Hedin, Mellansvenska Handelskammaren, Leif Pettersson, Dalarnas kommunförbund och Birgitta Sacrédeus, Region Dalarna. 

Gruppen hade sitt första möte den 19 juni då man bland annat enades om en överenskommelse om sin roll och syfte med samverkan. Gruppen kan ta fram strategiska mål och planeringsverktyg samt initiera kunskapsseminarier och utvecklingsprojekt.

Detta utgör nu det samlade ledarskapet för den sektorn av energi- och klimatstrategin som benämns ”Energisystem”. EFFEKT4Dalarna är en delprocess under Dalarnas energi-, klimat- och innovationsråd.