Dalarna Science Park lanserar cirkulär industriaccelerator

Nu startar Dalarna Science Park en cirkulär industriaccelerator, en flerårig satsning som ska bidra till ökad cirkularitet och hållbarhet.

‒ Många industrier har stora restströmmar som skulle kunna omvandlas till nya produkter och tjänster eller bli del av nya processer. Idag är detta en outnyttjad resurs men med en enorm potential för bolagen, regionen och Sverige, säger Angelica Ekholm, Dalarna Science Parks vd.

I Dalarna Science Parks cirkulära industriaccelerator kopplas industrier samman med företag som har cirkulära lösningar, både nystartade och etablerade, under ett 6–9 månader långt utvecklingsprogram. Målet är att skapa långsiktiga samarbeten som ger värden för alla parter och som samtidigt bidrar till en hållbar utveckling i form av ökad cirkularitet.

Utöver att industriernas restströmmar kan användas till befintliga produkter och verksamheter kan de också leda till nya, hållbara lösningar som i sin tur kan stärka näringslivet och bidra till fler gröna arbetstillfällen.

 

SSAB, Arctic Paper och Gevalia först ut

Först ut att delta är SSAB, Arctic Paper och Gevalia och nu har det blivit dags att rekrytera företagen som ska ta tillvara deras restströmmar av exempelvis slam, kaffebönor, slipmull och glödskal.

Inom ramen för utvecklingsprogrammet kommer dessa företag att få stöd av Dalarna Science Parks affärsutvecklare, hållbarhetsspecialister och innovationsledare. Dessutom får de tillgång till testmiljöer, forskare, experter och internationella nätverk.

 

Internationellt nätverk

Rekryteringen är både nationell och internationell vilket innebär att industrier i Dalarna och Gävleborg kan komma att kopplas ihop med innovativa startups i exempelvis Indien och Kina.

– Vi arbetar för att våra industrier ska få mesta möjliga utväxling av samarbetet och tack vare vår koppling till andra science parks över hela världen når vi väldigt många potentiella deltagare, berättar Cecilia Carter, projektledare på Dalarna Science Park.

Programmet beräknas köra i gång hösten 2024. Projektet finansieras av Europeiska Regionalfonden och Region Dalarna.

På bilden från vänster: Cecilia Carter, Dalarna Science Park, Björn Legnerfält, Arctic Paper, Mia Eriksson, SSAB och Angelica Ekholm Dalarna Science Park.

FAKTA Dalarna Science Parks industriaccelerator

  • Små och medelstora företag samt startups antas till acceleratorn. Rekryteringen sker både nationellt och internationellt.
  • Programtiden är 6 till 9 månader med start hösten 2024.
  • Programmets stöd och utformning anpassas utifrån respektive deltagares behov.
  • Stödet kan bland annat innefatta affärsutveckling, hållbarhet, miljölagstiftning, innovationsledning, nya kontakter och nätverk, marknadsexponering, extern teknisk expertis, samarbetsstöd, tillgång till testmiljöer och hjälp med att hitta finansiering.