Borlänge – klimatneutral 2030

Miljösymboler och texten 2030. Illustration.

Illustration: Jens Magnusson, Viable cities

Borlänge kommun har skrivit på en avsiktsförklaring om att bli klimatneutral till 2030. Avsiktsförklaringen undertecknades av kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman.

Borlänge en del i innovationsprogrammet Viable Cities

Borlänge gör detta tillsammans med 22 andra städer i Sverige, som också vill gå före i klimatomställningen. Initiativet ingår i det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas med KTH som processledare. Medlemskapet i Viable Cities innebär att städerna under 2022 ska ta fram ett klimatkontrakt, som visar hur målet ska uppnås.

Medverkande aktörer

För att nå utmaningen om ett klimatneutralt och hållbart Borlänge år 2030 har kommunen mobiliserat ett stort antal aktörer, däribland Borlänge Energi, Högskolan Dalarna, Dalarna Science Park och 2047 Science Center som tongivande och drivande parter. Övriga organisationer som kommer att bidra i arbetet är SSAB, IKEA, IK Brage, Tunabyggen, Hushagen, MaserFrakt Bilmetro och Rolf Ericsson Bil. Borlänge kommun håller ihop arbetet och projektledare är Salomon Abresparr.

Arbetet bygger på ett innovationsteam, en bred plattform för samverkan och medborgarengagemang. Till det kommer även flera satsningar för klimatneutralitet. Syftet är att stärka Borlänge att bli en föregångare nationellt och i Europa.

”Borlänge vill gå före i klimatfrågorna”

”Borlänge ska vara en föregångare som arbetar aktivt och innovativt med att leda klimatomställningen. Genom att gå med i Viable Cities, visar Borlänge att vi vill gå före i klimatfrågorna. Är vi i framkant så kan vår region få stöd med forskning, ekonomiska medel och ett nätverk. Vi gör gärna detta tillsammans med kommunens medborgare och företagare. På så sätt kan vi också inspirera andra, både regionalt, nationellt och globalt.”

Jan Boman, kommunstyrelsens ordförande uttalar sig på Borlänge kommuns webbplats.

>Borlänge kommuns webbplats, om Viable cities.

>Viable cities webbplats.

>Åter Beslut om egna mål och färdplaner