Borlänge – klimatneutral 2030

Miljösymboler och texten 2030. Illustration.

Illustration: Jens Magnusson, Viable cities Borlänge kommun har skrivit på en avsiktsförklaring om att bli klimatneutral till 2030. Avsiktsförklaringen undertecknades av kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman. Borlänge en del i innovationsprogrammet Viable Cities Borlänge gör detta tillsammans med 22 andra städer i Sverige, som också vill gå före i klimatomställningen. Initiativet ingår i det strategiska innovationsprogrammet […]