Färdplan för energisystem ska visa vägen till ett fossilfritt Dalarna

Nu finns en färdplan för energisystem, som visar hur Dalarna ska kunna trygga sin energiförsörjning, och samtidigt bli fossilfritt, till år 2045. Centralt för att komma dit är att öka tillgången till el kraftigt, parallellt med energieffektivisering.

Färdplanen har tagits fram av Dalarnas energibolag, i samarbete med Energikompetenscentrum på Högskolan Dalarna, samt Länsstyrelsen i Dalarnas län och Region Dalarna. Per Dahlberg, VD för Falu energi och vatten, tror att färdplanen kommer att få betydelse.

– Jag hoppas att vi kommer att hänvisa till färdplanen när det blir diskussion kring vilka vägval vi ska göra. Det här är något vi kommit överens om – och det ska vara vägledande, säger Per Dahlberg.

Färdplanen antogs den 29 september av Dalarnas energi- och klimatråd. Istället för en traditionell rapport, är färdplanen utformad som en bild, som du hittar här. Genom att klicka på rubrikerna kan du läsa om de olika delarna i färdplanen. Här är några exempel på prioriteringar som lyfts fram i färdplanen:

  • Redan 2018 stod vindkraften för cirka 20 procent av Dalarnas energiproduktion. Målet är nu att öka vindkraften med 2-3 TWh år 2045, till totalt 7,5 TWh. Detta innebär en ytterligare kraftig utbyggnad vindkraften, utöver den vindkraft som redan idag är tillståndsgiven eller tillståndssökt.
  • Solel står idag för en ganska liten del av Dalarnas energiproduktion, men beräknas kunna stå cirka 10 procent av elbehovet 2045.
  • Transporter står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Dalarna. För att utsläppen ska minska krävs en snabbt ökande elektrifiering av fordon de närmsta åren. Detta kan ske med hjälp av batterier, eller med vätgas producerad av fossilfri el. Biobränslen spelar också en viktig roll, men kan behöva prioriteras för tunga fordon och flyg, där elektrifiering är svårare.
  • Energibolagen behöver skapa bättre förutsättningar för energieffektivisering. Det kan ske genom till exempel utveckling av olika typer av energitjänster, prismodeller och taxor.

Mer kunskap om energi centralt för att klara utmaningarna

Per Dahlberg hoppas att färdplanen kan bidra till att höja kunskapen om energi, såväl hos allmänheten som hos beslutsfattare och näringsliv, något som är centralt för att klara utmaningarna.

– Just nu är det på tapeten hur vi ska klara vintern, ur energi- och effektsynpunkt. Färdplanen tar sikte på det långsiktiga jobbet vi behöver göra för att påverka omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Per Dahlberg. 

Dalarna del i ett globalt arbete för att begränsa uppvärmningen

Bakgrunden till färdplanen är det mål som finns enligt Parisavtalet, om att begränsa världens uppvärmning till väl under 2 grader detta århundrade. Nationellt har Sverige antagit ett mål om att bli klimatneutralt år 2045, vilket innebär att i princip alla sektorer och verksamheter behöver bli fossilfria tills dess. Till grund för Dalarnas färdplan för energisystem ligger bland annat de nationella planer som tagits fram av Fossilfritt Sverige, samt även Dalarnas energi- och klimatstrategi.

Såhär ser färdplanen ut. Dock går denna bild inte att klicka på, för att hitta den interaktiva versionen av färdplanen, klicka här.