Samtal om ny färdplan för energisystem – som ska leda till verkstad

Den 23 september samlades aktörer inom energiområdet i Dalarna, för att samtala om en ny färdplan för energisystem.
– Energifrågan har blivit väldigt central. Vi hoppas att de samtal vi fört under konferensen ska leda till verkstad – till konkreta beslut och handlingar som gör att vi kan ta oss an energiomställningen på ett effektivt sätt, säger Malin Karlsson, projektledare vid Energikompetenscentrum vid Dalarnas högskola.

Under konferensen i Främby hallar, gavs deltagarna möjlighet att komma med synpunkter på den färdplan för energisystem som tagits fram av Dalarnas energibolag tillsammans med Energikompetenscentrum på Högskolan Dalarna, samt även Länsstyrelsen i Dalarnas län och Region Dalarna.

– Ambitionen var att bjuda in till dialog kring färdplanen och att skapa förutsättningar för ett fortsatt arbete framöver. Vi ser att vi lyckades med detta – att få en innovativ höjd, säger Malin Karlsson.

För att fånga upp deltagarnas synpunkter delades de in i grupper, som fick samtala kring de viktigaste delarna i färdplanen vid sex olika stationer. Exempelvis diskuterades vindkraft och vätgas.

Färdplanen ska synliggöra energisystemet

Något som återkom var behovet av att höja kunskapen om energi, både bland allmänheten och hos politiker och näringsliv, berättar Malin Karlsson. Hon konstaterar att energi är ett område som ofta framstår som svårgreppbart för gemene man. Det är också anledningen till att färdplanen kommer att ha formen av en bild, istället för en traditionell rapport, där man kan klicka sig runt för att få veta mer om olika typer av energilösningar.
– Energi är så svårt att visualisera. Vissa andra områden, som byggande, är enklare – man förstår att det är ett hus. Det är en av anledningarna till att behöver en färdplan för energiområdet.

Färdplanen kommer att läggas fram för Dalarnas energi- och klimatråd torsdagen den 29 september.

Sofia Kapla och Lars Lindblom, under en diskussion om vätgas.
Maud Hallmans, projektledare vid Region Dalarna, och Nicklas Tarantino, utvecklingschef på Sustainable Steal Region.

Simon Strömqvist, Jenny Drugge och Mattias Ahlstedt, under ett samtal om uppvärmning.

Camilla Ollas, Angelica Ekholm och Kajsa-Stina Gyllenvåg lyssnar på Henrik Nilsson, Region Dalarna, som pratar om potentialen för vätgas i Dalarna.