Kopparstaden driver på för fler laddplatser för hyresgäster

En bil som står vid en laddstation och laddar.

För att hyresgäster ska få tillgång till hemmaladdning har Kopparstaden och fem andra bostadsbolag i landet, tillsammans med elektrifieringskommissionen, tagit initiativ till ”Klart för laddplats”. Elektrifieringen av personbilstrafiken sker nu i snabb takt. Under februari 2022 var nästan hälften av alla nyregistrerade bilar laddbara. Totalt hade 350 000 laddbara personbilar registrerats i Sverige till och […]

Stora klimatsatsningar i budgetproppen

Miljövänliga symboler

Regeringens förslag på statsbudget för 2022 innehåller många klimatsatsningar. Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, har listat några av de viktigaste för det regionala energi- och klimatarbetet. Regional klimatomställning. Länsstyrelserna får 80 miljoner kr för att genomföra klimatpolitiska handlingsplanen, den nationella vindkraftsstrategin och elektrifieringsstrategin på regional och lokal nivå. Effektivare tillståndsprövning och tillsynsvägledning för att underlätta […]

Uppdatering om färdplaner

Energiomställning i sju olika sektorer. Illustration.

Arbetet med framtagande av färdplaner inom energi- och klimatstrategins sju sektorer pågår. Inom sektorn ”Energisystem” pågår färdplanearbetet för fullt med ambitionen att vara klart under första halvåret 2022. Energisystemet har en central roll i den nödvändiga omställningen av samhället där elektrifiering, se ”Trygg fossilfri elförsörjning” nedan, är en avgörande komponent. >Energisystem. Färdplanen för ”Trygg fossilfri […]

Energiintelligent Dalarna har fått ett nytt energi- och klimatråd

Miljövänliga symboler

Den 17 september möttes Dalarnas nybildade energi- och klimatråd för första gången. Rådet har fått en stark bemanning med bred kompetens för att kunna axla ansvaret att leda den nödvändiga energi- och klimatomställningen i Dalarna. Energiintelligent Dalarna är en regional samverkansorganisation för energi- och klimatfrågor. I och med bildandet av det nya energi- och klimatrådet […]