Ny färdplan för klimatsmart konsumtion antagen

Klimatsmart konsumtion förutsätter att privatpersoner och inköpare förändrar sina beteenden och val. Det kräver resurseffektiva och cirkulära sätt att konsumera miljövänliga klimatsmarta produkter och tjänster. Den totala konsumtionen av varor behöver samtidigt minska. I Sverige konsumerar vi som vi hade mer än 4 jordklot, vilket innebär att vi tär på kommande generationers möjlighet att leva […]

Färdplan för Byggande&Boende på gång

Arbetet med framtagning av en färdplan för Byggande&Boende pågår under ledning av ByggDialog Dalarna. Färdplanen sträcker sig till 2045. – Genom ByggDialogens medlemmar och nätverk har vi kunnat samla en aktörsgrupp som utgjort arbetsgrupp för färdplanen, säger Malin Karlsson som varit processledare för framtagningen av färdplanen. I aktörsgruppen har ingått fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, Högskolan Dalarna, […]

Senaste nytt från EU

Det händer mycket inom vårt område i EU just nu, här följer en sammanfattning om de viktigaste besluten och överenskommelserna: Överenskommelse om storskalig naturrestaurering EU:s medlemsländer har efter många och långa förhandlingar enats om lagstiftning för att hindra förlust av biologisk mångfald. Medlemsländerna ska utföra återhämtningsåtgärder för minst 20 procent av EU:s landområden och havsområden senast […]

Hållbara besök på Dalecarlia Hotel & SPA

Dalecarlia Hotel & SPA har blivit utnämnd som Dalapilot i kategorin energi- och klimatsmarta hotell och vandrarhem. Som besökare på hotellet möts man av ett övergripande tänk i hållbarhetsarbetet och energi- och klimatfrågorna genomsyrar hotellets verksamhet. I den ranking som gjorts av hur långt hotell och vandrarhem i Dalarna kommit i sitt energi- och klimatarbete […]

Dalarnas innovationsstrategi ska genomföras samordnat med energi- och klimatstrategin

Energi- och klimatrådet beslutade den 17 maj att genomförandet av Dalarnas innovationsstrategi ska ske samordnat med genomförandet av Dalarnas energi- och klimatstrategi. Samordningen motiveras av att innovationsstrategin ska fokusera på att bidra till att målen i energi- och klimatstrategin uppnås samt att de personella resurser som arbetar med frågorna många gånger är desamma. Ett samordnat […]

Vindkraftarena Dalarna

Bild som v

Länsstyrelsen Dalarna har fått finansiering från Energimyndigheten för att driva projektet Innovationsnod vindkraft. Som ett resultat av projektet har Vindkraftarena Dalarna bildats –  en samlande kraft  för att skapa mervärden för företag och befolkning i Dalarna där vindkraftsparker byggs. Vindkraftarena Dalarna startades i januari 2023 och är resultat av ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Dalarna, […]

Hedlunds Timber ställer om: ”Bra för miljön – och ekonomin”

Sågverksindustrin är en av de industrier som använder i särklass mest energi. Men det finns också mycket att göra för att minska energianvändningen, och för att ställa om till gröna energikällor – det visar exemplet Hedlund Timber AB i Furudal, utnämnd till Dalapilot för grön utveckling 2022. Hedlunds Timber har fasat ut all fossil energi […]

Miljö och klimat präglar verksamheten i Ludvika församling

Vit kyrka i trä.

Hänsyn till klimat och miljö genomsyrar hela verksamheten i Ludvika församling. Från att ämnena lyfts under gudstjänster samt i barn- och ungdomsverksamheten, till det systematiska arbete som bedrivs för att ställa om till grön energi. Simon Johansson, kyrkoherde, förklarar att det finns en stor uppslutning kring att arbeta med miljöfrågor. – Många i församlingen har […]

Platta kurvan för el

en kurva

Inför vintern krävs att alla el-användare hjälps åt att kapa effekttoppar för att minska risken för bortkoppling och förhindra extrema priser. Därför lanserar Energiintelligent Dalarna kampanjen”Platta kurvan för el”med uppmaningen till alla att minska sin elanvändning under morgon-toppen 7-9 och eftermiddagstoppen 17-19. Det kan göras genom att t ex att använda eldrivna maskiner andra tider på dygnet eller […]

Rådet: Tillsammans klarar vi energiutmaningen – men alla behöver bidra!

Tre personer står på rad och ler.

I ett gemensamt uttalande uppmanar Dalarnas energi och klimatråd alla i Dalarna att bidra till att mildra konsekvenserna av elbristen i vinter. Här är uttalandet i sin helhet: Energikrisen är en utmaning som berör alla. Nu krävs samling och gemensamma krafttag för att rädda näringslivets konkurrenskraft och hushållens ekonomi. På kort sikt, inför denna vinter, […]