Rådet: Tillsammans klarar vi energiutmaningen – men alla behöver bidra!

Tre personer står på rad och ler.

I ett gemensamt uttalande uppmanar Dalarnas energi och klimatråd alla i Dalarna att bidra till att mildra konsekvenserna av elbristen i vinter. Här är uttalandet i sin helhet:

Energikrisen är en utmaning som berör alla. Nu krävs samling och gemensamma krafttag för att rädda näringslivets konkurrenskraft och hushållens ekonomi.

På kort sikt, inför denna vinter, handlar det främst om att sänka effekt-topparna då vi använder som mest el. De timmarna är inte bara dyra, de har också högst klimatpåverkan. Målet inom EU är att sänka topparna med 5 procent och att alla länder minskar energianvändningen med 10 procent till 2023.

Alla kan bidra!
Dalarnas energi- och klimatråd vill se en bred mobilisering där alla bidrar.
Tillsammans klarar vi utmaningen, och samtidigt når vi klimatmålen!
De två viktigaste åtgärderna är:

 

Platta kurvan!
Skaffa kunskap om hur din elanvändning ser ut. Gör vad du kan för att sprida din elanvändningen över dygnet. Då bidrar du till att “platta kurvan”, det vill säga att minska elanvändningen när belastningen är stor. Risken för att elen behöver stängas av blir fem gånger mindre om förbrukningen på topparna sänks med 2 procent.
De timmar vi ska undvika är mellan kl 7 och 9 samt mellan 17 och 19.
Siffrorna att komma ihåg är därför 7 och 9!
Det kan handla om att undvika tvätta och ladda bilen eller att sänka elelement under dessa tider.

Sänk den totala energianvändningen!
Det finns fortfarande stor potential att energieffektivisera i de allra flesta verksamheter. En generell minskning av energianvändningen sänker kostnaderna, gör oss mer oberoende av energiimport och bidrar till att platta kurvan. Ofta finns möjlighet att med enkla medel spara 10-15 procent av energianvändningen, till exempel genom att trimma in ventilationssystem, se över varmvattenanvändningen, täta fönster och dörrar, byta till LED och släcka belysning som inte behövs med mera. Att sänka inomhustemperaturen med 1 grad ger 5 procent lägre energianvändning.

Dalarnas Energi- och klimatråd
Camilla Fagerberg Littorin, t f landshövding i Dalarnas län (ordf), Birgitta Sacrédeus, Region Dalarna, Per Dahlberg, Falu Energi & Vatten, Jan Hedberg, Byggdialog Dalarna, Magnus Andersson, HSB, Matts Persson, SSAB, Lars Johansson, Teknikföretagen, Lotta Magnusson, Visit Dalarna, Per Bondemark, Maserfrakt, Kristina Snitt, Mellansvenska Handelskammaren, Anita Boman Daniels, LRF, Jan Ekebjär, Dalarnas Bildningsförbund, Angelica Ekholm, Dalarna Science Park, Maria Jansdotter Samuelsson, Högskolan Dalarna, Bosse Lilja, IUC, Ulrika Liljeberg, Kommunförbundet Dalarna, Amelie Sahlin, Region Dalarna, Mikael Selander, Länsstyrelsen i Dalarnas län.


Om Energiintelligent Dalarna

Energiintelligent Dalarna är ett nätverk för samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället för att leda och samordna energi- och klimatomställningen i Dalarna. Forumet leds av Dalarnas energi- och klimatråd. Läs mer: www.energiintelligent.se