Nyheter Startsida

Projekt EFFEKT4Dalarna

Projekt EFFEKT4Dalarna Parterna i samverkansforumet EFFEKT4Dalarna presenterade under 2021 färdplanen ”Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna” där det ingick en plan för vad som behöver göras

Insatser för en trygg elförsörjning

Under 2021 presenterade samverkansforumet EFFEKT4Dalarna ”Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna,” en plan för vad som behöver göras på regional nivå för att möta utmaningarna med

Planera för solcellsparker

Intresset för solcellsparker ökar snabbt, även i Dalarna. För att kunna hantera förfrågningar och ha en bra planering kring solcellsparker arrangerades den 28 april ett

Vindkraftarena Dalarna

Länsstyrelsen Dalarna har fått finansiering från Energimyndigheten för att driva projektet Innovationsnod vindkraft. Som ett resultat av projektet har Vindkraftarena Dalarna bildats –  en samlande