Ny färdplan för Byggande och Boende antagen av rådet

Dalarnas energi-, klimat- och innovationsråd beslutade på mötet i mars att anta sektorsfärdplanen för Byggande & Boende.

Färdplanen har tagits fram under ledning av Byggdialog Dalarna i samarbete med representanter från branschen, högskolan och länsstyrelsen.

I färdplanen finns ingående fakta om Dalarnas byggnadsbestånd och vilka möjligheter som finns att energieffektivisera och minska klimatpåverkan. Både för befintligt byggnadsbestånd och för nybyggnation.

Färdplanen innehåller även mål för byggnadssektorn och prioriterade åtgärder.

”Färdplanen för energieffektivt och klimatsmart byggande och boende” finns publicerad här.

Kontaktpersoner: Malin Karlsson, Högskolan Dalarna och Henrik Janols, Byggdialog Dalarna.