Hela Dalarna cyklar

Projektet finansierades med medel från Energimyndigheten och pågick under perioden 2018-11-01 till 2020-12-31. Projektet genomfördes inom ramen för programmet ”Programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling – kapacitet.” Hela Dalarna cyklar 2.0 ville skapa bättre förutsättningar för att cykla i länets kommuner. Det övergripande målet i projektet var att minska utsläppen av växthusgaser från korta resor med […]

På väg mot ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045

Regional energi- och klimatstrategi 2019 ”Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Det är också regeringens högst prioriterade miljöfråga.” – står det i propositionen gällande godkännande av Parisavtalet. Sedan dess har klimatfrågans allvar ytterligare förstärkts genom IPCCs rapport från 2018 med beskrivningar av skillnader i konsekvenser om medeltemperaturen höjs med 2 grader jämfört med en höjning med […]