Insatser för en trygg elförsörjning

Under 2021 presenterade samverkansforumet EFFEKT4Dalarna ”Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna,” en plan för vad som behöver göras på regional nivå för att möta utmaningarna med elförsörjningen. Nu genomförs ett projekt för att genomföra insatserna. Rent konkret handlar det om att exempelvis kapa effekttoppar i Dalarna med 50 MW under höglasttimmar.

Visit Dalarna – halverat klimatavtryck från resor i besöksnäringen 2030

Visit Dalarna har beslutat om en ny färdplan för hållbarhet ”Färdplan för Dalarna som en hållbar destination 2023–2030”. Färdplanen identifierar tre områden där besöksnäringen i Dalarna med dess intressenter kan göra störst förflyttning mot en mer hållbar destination. Prioriteringarna bygger på de väsentlighetsanalyser som gjorts under 2022.  De tre områdena är: Inom området Mindre avtryck […]