Nytt projekt: Resurseffektiva företag

besöksnäringen och tillverkningsindustrin

Regional utvecklingsförvaltning, Region Dalarna har beviljats medel för projektet Resurseffektiva företag. Projektet ska stödja företag att resurseffektivisera sina verksamheter genom kunskap om cirkulär ekonomi och resurseffektivisering samt erbjuda stöd till energi- och materialkartläggningar. Projektet ska bidra till utveckling för en cirkulär och hållbar grön omställning där hushållning med resurser är en förutsättning. Målgruppen är små […]

Stora möjligheter för klimatsmart jordbruk i Dalarna 

Kossor på äng. Fotograf Kristina Hansson

Nu har färdplanen för klimatsmart jordbruk antagits av Dalarnas energi,- klimat- och innovationsråd. Färdplanen visar på stor potential att minska jordbrukets klimatpåverkan i Dalarna! I arbetet med att ta fram ”Färdplan för klimatsmart jordbruk” ingår ett kunskapsunderlag som belyser hur klimatpåverkan från jordbruket i Dalarna ser ut och vilka möjligheter som finns till att skapa ett klimatsmart […]