Stora möjligheter för klimatsmart jordbruk i Dalarna 

Kossor på äng. Fotograf Kristina Hansson

Nu publicerar vi en första preliminär kunskapsdel av ”Färdplan för klimatsmart jordbruk” som tydliggör att det finns stor potential till att minska jordbrukets klimatpåverkan i Dalarna!

I arbetet med att ta fram ”Färdplan för klimatsmart jordbruk” ingår ett kunskapsunderlag som belyser hur klimatpåverkan från jordbruket i Dalarna ser ut och vilka möjligheter som finns till att skapa ett klimatsmart jordbruk.

Jordbrukets klimatpåverkan skiljer sig från många andra samhällssektorer då utsläppen till största del kommer från biologiska processer i mark, djur och gödsel och i liten utsträckning från fossila bränslen. Men det är inte bara utsläpp av växthusgaser från jordbruket i Dalarna, det finns en del kolinlagring i jordbruksmarken och det finns stor potential till att öka kolinlagringen. Det gör att jordbruket har goda möjligheter att minska sin totala klimatpåverkan. Dalarnas jordbruk kan vara en nyckelaktör i omställningen till en bioekonomi.

”En ökad lokal livsmedelsproduktion och att värna om produktiv jordbruksmark är önskvärt både ur energi- och klimatperspektiv samt ur ett beredskapsperspektiv. Det är dock av yttersta vikt att produktion av livsmedel sker på ett hållbart sätt som inte bara är klimatsmart utan även främjar biologisk mångfald och bidrar till att nå miljömålen”. Säger Anders Carlborg, miljöstrateg på Länsstyrelsen.

I framtagandet av färdplanen har representanter från lantbruksnäringen varit involverade och den här kunskapsrapporten är en del av färdplanen. Färdplanen kommer att färdigställas i sin helhet i mars 2024.

”Den här kunskapsrapporten är ett bra underlag för att klimatarbetet i länet ska kunna accelerera och klimat kan bli en konkurrensfördel för lantbrukare och bidra både till bättre lönsamhet och minskad klimatpåverkan”. Avslutar Anders Carlborg, miljöstrateg på Länsstyrelsen.

Kontakt: anders.carlborg@erik-sarnholmlansstyrelsen-se

Läs rapporten.