Stora möjligheter för klimatsmart jordbruk i Dalarna 

Kossor på äng. Fotograf Kristina Hansson

Nu har färdplanen för klimatsmart jordbruk antagits av Dalarnas energi,- klimat- och innovationsråd. Färdplanen visar på stor potential att minska jordbrukets klimatpåverkan i Dalarna! I arbetet med att ta fram ”Färdplan för klimatsmart jordbruk” ingår ett kunskapsunderlag som belyser hur klimatpåverkan från jordbruket i Dalarna ser ut och vilka möjligheter som finns till att skapa ett klimatsmart […]

Bioråvaran en viktig pusselbit i energi- och klimatomställningen

Bioråvarorna och dess restströmmar har en viktig roll att spela i Dalarnas energi- och klimatomställning. Det är en slutsats från den förstudie som under 2022 undersökte tillgång, behov och möjliga utvecklingspotential för restströmmar av bioråvara från Dalarna. Dalarna har stora tillgångar på restströmmar i form av bark och spån och enligt Skogsstyrelsens rekommendationer skulle även […]