Kartläggning banker

Hej banker i Dalarna !

Du har kommit rätt. Genom att svara på frågorna nedan så får Energiintelligent Dalarna underlag för att bedöma hur långt ni kommit i ert energi- och klimatarbete. 

Du behöver svara på alla frågor innan du avslutar, då det inte går att spara och återvända till formuläret. Du kan dock komplettera svar i efterhand genom att mejla  energiintelligent.dalarna@lansstyrelsen.se. Du kan även komplettera med dokumentation om ert miljöarbete i separata dokument om du vill det.

Frågor med asterisk * är obligatoriska.

1 Analys, mål och uppföljning

2 Organisation och ledning

3 Intern miljöpåverkan (ert eget kontor)

4 Utlåning

5 Sparande

6 Rådgivning

7 Lokalt engagemang

8 Hinder och förslag

Avslut