Dala Cement visar vägen mot grönare betong

Blandarstation för betong.

Dala Cement i Björbo AB har lyckats få ner utsläppen av koldioxid från betongproduktion med en tredjedel sedan 2020. Med tanke på den stora klimatpåverkan som betongprodukter generellt sett har, så är Dala Cement en viktig förebild.

Dala Cement har lagt stora resurser på att optimera betongrecepten för att minska andelen cementråvara, och därigenom minska utsläppen koldioxid. Det sker genom att cement ersätts med alternativa bindemedel, så som masugnsslagg. Dessutom återvinns betong som blir över för att producera ny betong. I det interna projektet CO2-jakten följer man varje vecka upp utsläppen av koldioxid. Dessa har minskat med 30-40% sedan hösten 2020.

Bytte till pelletspanna – mer än halverade utsläppen

Dessutom har utsläppen från Dala Cements produktionsanläggning minskat med 60%, genom att man bytt från oljepanna till pelletspanna. Dieseldrivna transporter har även ersatts med eldrivna transporter, det gäller bland annat den conveyur som levererar ut den färska betongen.

Karin Jugas, vd för Dala Cement, ser det som en självklarhet att arbeta för minskad klimatpåverkan.

–Det är jätteviktigt för hela klotet. Vi menar att betong behöver finnas kvar, men det måste bli mer klimatvänligt. Det är utmaningen.

Hon hoppas att beställare ska börja ställa högre krav på klimatvänlig betong, även om det skulle innebär att den är något dyrare. Företaget försöker också, när de har möjlighet, att påverka beställare av betongprodukter att välja betong med lägre klimatpåverkan.

Bäst bland betongindustrier i Dalarna

Dala Cement i Björbo utnämndes till Dalapilot genom Energiintelligent Dalarnas rankning av hur långt betongindustrier i Dalarna nått i sitt energi- och klimatarbete. 

Rankning av betongindustrier i Dalarna

Produktionsansvarig Matthias Eljos, Stig Wiberg och vd Karin Jugas från Dala Cement, tar emot utmärkelsen Dalapilot från landshövding Helena Höij.