Energiomställning och landskap – Länsstyrelsen Dalarna behöver din hjälp!

Vindsnurra över några grantoppar. Himlen bakom är blå.

I den gröna omställningen och i synnerhet i utbyggnaden av vindkraft är det viktigt att förstå och kunna bedöma landskapets egenskaper och känslighet i alla dess dimensioner. Länsstyrelsen i Dalarnas län har därför påbörjat en analys av Dalarnas landskap och dess karaktärer. För att ytterligare förstå landskapens känslighet för förändringar genom till exempel infrastruktursatsningar såsom vindkraft och solel, behöver vi din hjälp!

Svara på enkäten och berätta för oss hur du använder Dalarnas landskap i din vardag. Klicka på länken eller använd QR-koden för att komma till enkäten.

  • Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara.
  • Alla svar är anonyma.
  • Enkätsvaren bearbetas av företaget LABLAB på uppdrag av Länsstyrelsen.