Handelsbanken i Dalarna prioriterar hållbarhet genom hela verksamheten

Handelsbanken i Dalarna har blivit utnämnd som Dalapilot i kategorin energi- och klimatsmarta banker i Dalarna. Det ambitiösa och väl genomarbetade energi- och klimatarbete som inarbetats i all verksamhet gör att Handelsbankens lokala bankkontor i Dalarna är förebilder bland länets banker. Förutom ett långgående eget klimatansvar möjliggör banken också andras klimatomställning genom många olika former av gröna lån.

– Vi känner oss glada och stolta över att vi på Handelsbanken i Dalarna får ta emot ett pris inom ett så viktigt område. Hållbarhet är högt prioriterat, både för hela banken och för oss lokalt i Dalarna. Det är roligt att arbeta med en fråga där vi som bank kan göra skillnad på så många sätt, allt från kreditgivning och investeringsrådgivning till hur vi har våra möten och reser. Vi märker också ett ökat intresse kring hållbarhet från våra kunder för varje år som går, säger Caroline Forsberg, länschef Handelsbanken i Dalarna.

Arbetar mot konkreta mål

Handelsbanken har mycket ambitiösa målsättningar kring hållbarhet, vilket visar att frågan är viktig för dem. Bland annat har banken mål om nettonollutsläpp så snart det är möjligt och senast 2040. Detta för att ligga i linje med Parisavtalets 1,5°C scenario.

Ett annat mål är att 20 procent av finansieringsvolymen år 2025 ska utgöras av grön finansiering, social finansiering eller finansiering som bidrar till en hållbar och mätbar omställning hos låntagaren. För fastighetsutlåning är målet att öka den gröna finansieringen som stödjer bankens klimatmål om nettonoll utsläpp av växthusgaser så snart det är möjligt, men senast 2040.

Gröna lån möjliggör andras klimatomställning

”Handelsbanken i Dalarna tar ett långgående eget klimatansvar samtidigt som man möjliggör andras klimatomställning genom många olika former av gröna lån.” Så lyder motiveringen för utnämningen till Dalapilot. Och banken erbjuder flera olika gröna lån, till exempel:

  • Finansiering för företag som vill energieffektivisera och ställa om verksamheten i hållbar riktning
  • Gröna byggnadskrediter för företag och bostadsrättsföreningar som bygger energieffektiva hus.
  • Gröna lån till privatpersoner för investeringar i energibesparande åtgärder, till exempel solceller, värmepumpar och tilläggsisolering
  • Gröna bolån med lägre ränta för privatpersoner som bor i energieffektiva hus
  • Gröna billån för företagskunder som väljer elbilar

– Ett väsentligt område för att bidra till minskad klimatpåverkan, är energieffektivisering. Här lanserade banken i våras ett uppskattat webbverktyg för privatpersoner – Energikollen – där villa- och bostadsrättsägare får förslag på energibesparande åtgärder, som sedan kan finansieras med gröna lån, berättar Caroline Forsberg.

Handelsbanken analyserar också framtida klimatrisker när de lånar ut pengar. Vid större investeringar utvärderas miljö- och klimatfaktorer. Banken hjälper även kunder att ge ut gröna obligationer. För sparande har banken fonder som aktivt väljer och väljer bort bolag utifrån klimatpåverkan. Banken erbjuder hållbarhetsrådgivning till företagskunder kring gröna spar- och finansieringslösningar samt kring affärsutveckling och analys.

Om rankningen

I den ranking som gjorts av banker i kategorin energi- och klimatsmarta banker i Dalarna konstaterades att Handelsbanken i Dalarna är det främsta föredömet i branschen.

Uppföljning banker i Dalarna