Årets Dalapiloter visar vägen mot ett klimatsmart samhälle

Flera personer står samlade på bilden. De har precis mottagit pris och några håller i diplom och dalahästar. Alla ser glada ut.

Idag utnämndes Handelsbanken i Dalarna, Setra Trävaror samt Dalecarlia Hotel och SPA till Dalapiloter för grön utveckling. Aktörerna har gjort stora insatser för att minska sin klimatpåverkan och övergå till förnybar energi. På så vis bidrar de till att uppnå Dalarnas energi- och klimatmål. De är också inspirerande föredömen inom sina respektive branscher. Dalapiloterna har […]

Setra i Långshyttan bedriver ett ambitiöst energi- och klimatarbete

Setra i Långshyttan har utnämnts som Dalapilot2023. I en rankning av hur långt tillverkningsindustrier i Hedemora kommun nått i sitt energi- och klimatarbete har Setra konstaterats vara det främsta föredömet. I motiveringen framgår det att Setra ”bedriver ett ambitiöst energi- och klimatarbete även för indirekt klimatpåverkan, med mål om att hela den svenska värdekedjan ska […]

Handelsbanken i Dalarna prioriterar hållbarhet genom hela verksamheten

Handelsbanken i Dalarna har blivit utnämnd som Dalapilot i kategorin energi- och klimatsmarta banker i Dalarna. Det ambitiösa och väl genomarbetade energi- och klimatarbete som inarbetats i all verksamhet gör att Handelsbankens lokala bankkontor i Dalarna är förebilder bland länets banker. Förutom ett långgående eget klimatansvar möjliggör banken också andras klimatomställning genom många olika former […]

Hållbara besök på Dalecarlia Hotel & SPA

Dalecarlia Hotel & SPA har blivit utnämnd som Dalapilot i kategorin energi- och klimatsmarta hotell och vandrarhem. Som besökare på hotellet möts man av ett övergripande tänk i hållbarhetsarbetet och energi- och klimatfrågorna genomsyrar hotellets verksamhet. I den ranking som gjorts av hur långt hotell och vandrarhem i Dalarna kommit i sitt energi- och klimatarbete […]