Årets Dalapiloter visar vägen mot ett klimatsmart samhälle

Flera personer står samlade på bilden. De har precis mottagit pris och några håller i diplom och dalahästar. Alla ser glada ut.

Idag utnämndes Handelsbanken i Dalarna, Setra Trävaror samt Dalecarlia Hotel och SPA till Dalapiloter för grön utveckling. Aktörerna har gjort stora insatser för att minska sin klimatpåverkan och övergå till förnybar energi. På så vis bidrar de till att uppnå Dalarnas energi- och klimatmål. De är också inspirerande föredömen inom sina respektive branscher.

Dalapiloterna har idag uppmärksammats på residenset i Falun. Tidpunkten för utnämningarna är noggrant utvalt. Samtidigt som FN:s klimatmöte COP28 pågår i Dubai vill vi passa på att lyfta regionala föredömen och inspirera till förändring. Under ceremonin lyfte landshövding Helena Höij vikten av Dalapiloternas arbete:

– Idag vill vi lyfta fram verksamheter som är föregångare i energi- och klimatomställningen. Det är vad vi kallar Dalapiloter – de som visar att det är möjligt att ställa om, som inte är rädda att gå före, som ser att det stärker deras position och som kan tjäna som inspiration för oss andra.

Så utsågs årets Dalapiloter

Energiintelligent Dalarna, som är samverkansforumet för länets energi- och klimatarbete, utser Dalapiloter genom att ranka aktörer inom utvalda branscher. Rankningen görs utifrån deras arbete med att ställa om på energi- och klimatområdet. Syftet är att visa upp goda föredömen som andra kan jämföra sig med och inspireras av. Samtidigt är rankningen ett sätt att följa upp branschernas egna klimatmål. Ansvariga för rankingen är Länsstyrelsen i Dalarnas län och Region Dalarna, med en jury ur Dalarnas energi, – klimat- och innovationsråd.

Handelsbanken i Dalarna prioriterar hållbarhet genom hela verksamheten

Handelsbanken i Dalarna har utnämnts till Dalapilot i kategorin energi- och klimatsmarta banker i Dalarna. Handelsbankens bankkontor i Dalarna har ett ambitiöst och väl genomarbetade energi- och klimatarbete som inarbetats i all verksamhet.

Motiveringen lyder: ”Handelsbanken i Dalarna tar ett långgående eget klimatansvar
samtidigt som man möjliggör andras klimatomställning genom
många olika former av gröna lån.”

– Det är roligt att arbeta med en fråga där vi som bank kan göra skillnad på så många sätt, allt från kreditgivning och investeringsrådgivning till hur vi har våra möten och reser. Vi märker också ett ökat intresse kring hållbarhet från våra kunder för varje år som går, säger Caroline Forsberg, länschef Handelsbanken i Dalarna.

Artikel om Handelsbanken i Dalarna

Setra i Långshyttan bedriver ett ambitiöst energi- och klimatarbete

Setra Trävaror har utnämnts till Dalapilot i kategorin tillverkningsindustrier i Hedemora kommun. De har ambitiösa klimatmål som följs upp årligen. Stort fokus läggs på att bland annat minska klimatpåverkan från transporter.

Motiveringen lyder: ”Setra Trävaror AB bedriver ett ambitiöst energi- och klimatarbete
även för indirekt klimatpåverkan, med mål om att hela den svenska värdekedjan ska bli klimatneutral till 2030.”

– Att arbeta med de här frågorna känns som en naturlig del med tanke på den bransch och det material vi jobbar med. Att se till helheten tjänar vi på nu och i det långa loppet. Vi vill bidra på det sätt vi kan genom att ta tillvara råvaran på ett effektivt sätt och förbättra vårt energi- och klimatarbete, säger Henrik Koppla, kvalitets- och processutvecklingschef.

Artikel om Setra Trävaror

Hållbara besök på Dalecarlia Hotel & SPA

Dalecarlia Hotel & SPA har utnämntstill Dalapilot i kategorin hotell och vandrarhem i Dalarna. Hotellet är miljömärkt enligt Green Key-märkningen. Genom märkningen åtar sig hotellet att förebygga och minska sin miljöpåverkan och jobba med ständiga förbättringar gällande hållbarhetsarbetet.

Motiveringen lyder: ”Gäster på Dalecarlia Hotel & SPA möts av ett systematiskt och strategiskt energi- och klimatarbete som genomsyrar hela verksamheten.”

– För oss är det viktigt att vi leva upp till våra egna och våra kunders krav. Vi bestämde oss tidigt att försöka anpassa verksamheten till att bli mer hållbar och vi har arbetat hårt i många år för att nå dit vi är idag, säger Ann-Louise Gustafsson, VD/Hotelldirektör på Dalecarlia Hotel & SPA.

Artikel om Dalecarlia Hotel & SPA

Om bilden

På huvudbilden syns, från vänster: Helena Höij, landshövding. Robin Gustavsson, processutvecklare och Henrik Koppla, kvalitets- och processutvecklingschef, Setra Trävaror AB. Kjell Anderson, hållbarhetsansvarig nationellt, Caroline Forsberg, länschef Dalarna och Henrik Bergenström, kontorschef Borlänge, Handelsbanken. Ann-Louise Gustafsson, VD/Hotelldirektör och Marie Bergqvist, Dalecarlia Hotel och SPA. Birgitta Sacrédeus, regonråd, Region Dalarna.