Setra i Långshyttan bedriver ett ambitiöst energi- och klimatarbete

Setra i Långshyttan har utnämnts som Dalapilot2023. I en rankning av hur långt tillverkningsindustrier i Hedemora kommun nått i sitt energi- och klimatarbete har Setra konstaterats vara det främsta föredömet. I motiveringen framgår det att Setra ”bedriver ett ambitiöst energi- och klimatarbete även för indirekt klimatpåverkan, med mål om att hela den svenska värdekedjan ska bli klimatneutral till 2030”.

Setras vision är att göra affärer som fler än de tjänar på – kunderna, samhället och naturen. De har också som övergripande klimatmål att den svenska verksamheten ska bli klimatneutral till 2030.

Henrik Koppla, kvalitets- och processutvecklingschef berättar om utnämningen som Dalapilot och deras arbete;

– Det är jätteroligt att vårt arbete på Setra i Långshyttan uppmärksammas, det känns som ett kvitto på att vi är på rätt väg. Att arbeta med de här frågorna känns som en naturlig del med tanke på den bransch och det material vi jobbar med. Att se till helheten tjänar vi på nu och i det långa loppet. Vi vill bidra på det sätt vi kan genom att ta tillvara råvaran på ett effektivt sätt och förbättra vårt energi- och klimatarbete.

Arbetar på flera sätt för att minska utsläppen

Setra arbetar med hållbarhet genom hela produktionskedjan och produkterna som tillverkas i Långshyttan är miljövarudeklarerade enligt EPD. Under de senaste åren har de arbetat med att sänka utsläppen av växthusgaser inom flera olika delar av den egna verksamheten. Företaget har också gjort en energikartläggning och har en plan med åtgärder som man jobbar utifrån. Setra har också beslutade klimatmål som årligen följs upp i ett klimatbokslut. Några exempel på vad de gjort är:  

  • inköp av förnybar el,
  • högre inblandning av förnybara drivmedel i arbetsmaskiner,
  • delvis ersatt dieseldrivna truckar med eldrivna.

Att främja byggande i trä är också en viktig insats för klimatet, eftersom trä både är förnybart, har lägre klimatavtryck än andra material och binder koldioxid i form av kol under hela sin livscykel.

Effektiva transporter en viktig del i arbetet

96 % av utsläppen är indirekta från andra delar av värdekedjan. Transporter av timmer och färdiga varor till kund står för majoriteten av utsläppen. Ett viktigt område för att minska utsläppen har därför varit att effektivisera transporterna och växla över till förnybara drivmedel och övergå till fler fossilfria arbetsfordon. Genom att öka andelen tågtransporter, ställa krav vid transportupphandlingar och välja smarta logistiklösningar kan utsläppen minskas.

Företaget utvecklar dialogen och ställer krav på transportörernas val av drivmedel och hur de arbetar för att optimera fyllnadsgrad och ruttplanering. Setra bedriver också ett arbete med att knyta ihop fler av deras enheter med järnvägsspår, för att inom några år kunna öka andelen tågtransporter både när det gäller timmer och färdiga produkter.

Så utsågs årets Dalapiloter

Setra Trävaror AB utnämndes till Dalapilot genom Energiintelligent Dalarnas rankning av hur långt tillverkningsindustrier i Hedemora kommun nått i sitt energi- och klimatarbete.

Uppföljning tillverkningsindustrier i Hedemora kommun