Hållbara besök på Dalecarlia Hotel & SPA

Dalecarlia Hotel & SPA har blivit utnämnd som Dalapilot i kategorin energi- och klimatsmarta hotell och vandrarhem. Som besökare på hotellet möts man av ett övergripande tänk i hållbarhetsarbetet och energi- och klimatfrågorna genomsyrar hotellets verksamhet. I den ranking som gjorts av hur långt hotell och vandrarhem i Dalarna kommit i sitt energi- och klimatarbete konstaterades att Dalecarlia Hotel & SPA är det främsta föredömet i branschen.

Hotell och vandrarhem har ofta stora lokalytor som kräver energi för uppvärmning och drift. Verksamheterna kräver också en hel det transporter för både gods och gäster. På Dalecarlia Hotel & SPA har kommit långt när det gäller hållbarhetsarbetet. Ann-Louise Gustafsson, VD/Hotelldirektör på Dalecarlia Hotel & SPA berättar:

– För oss är det viktigt att vi leva upp till våra egna och våra kunders krav. Vi bestämde oss tidigt att försöka anpassa verksamheten till att bli mer hållbar och vi har arbetat hårt i många år för att nå dit vi är idag. Det är väldigt glädjande att få den här utmärkelsen och vi blir ännu mer motiverade att fortsätta arbetet.

Green Key-märkning – ett strukturerat verktyg för hållbarhetsarbete

Hotellet är miljömärkt enligt Green Key-märkningen. Genom märkningen åtar sig hotellet att förebygga och minska sin miljöpåverkan och jobba med ständiga förbättringar gällande hållbarhetsarbetet, bland annat genom att formulera årliga mål. Green Key-märkta anläggningar uppfyller ambitiösa kriterier inom 13 olika hållbarhetsområden.

Märkningen ställer bland annat krav på att man arbetar systematiskt med att minska sin energi- och vattenanvändning samt sin klimatpåverkan. På Dalecarlia Hotel & SPA arbetar man bland annat med:

  • årliga mål och uppföljning
  • sortera och återvinna avfall
  • mäta el, vatten och sopor för att hitta lösningar på att minska förbrukningen
  • 100 % miljömärkt tvättmedel, kemikalier och papper
  • startat upp en liten odling med ätliga växter, med planer på utveckling
  • delar av fordonen är fossilfria samt erbjuder laddstationer till gästerna
  • att arbete ihop med andra hotell i närområdet för att samordna transporter av gods och gäster.

Personalen en stor framgångsfaktor

Hotellet fokuserar på att utbilda och informera både personal och gäster inom miljö- och hållbarhet för ökad miljömedvetenhet och engagemang. De ställer även hållbarhetskrav på leverantörer och entreprenörer de anlitar. Men Ann-Louise Gustafsson beskriver arbetet med personalen som den största framgångsfaktorn för ett lyckat hållbarhetsarbete, och redan 2015 bildades en miljögrupp.

– Att få personalen involverad i arbetet har varit väldigt viktigt! Både för att alla ska känna sig delaktiga men också för att hållbarhetstänket ska genomsyra hela verksamheten, avslutar Ann-Louise Gustafsson, VD/Hotelldirektör på Dalecarlia Hotel & SPA.

Om rankningen

Dalecarlia Hotel & SPA har ett övergripande tänk i sitt hållbarhetsarbete och energi- och klimatfrågorna genomsyrar allt de gör. I den ranking som gjorts av hur långt hotell och vandrarhem i Dalarna kommit i sitt energi- och klimatarbete konstaterades att Dalecarlia Hotel & SPA är det främsta föredömet i branschen.

Uppföljning hotell och vandrarhem i Dalarna