Kartläggning sagverk

Hej  sågverk i Dalarna !

Du har kommit rätt. Genom att svara på frågorna nedan så får Energiintelligent Dalarna underlag för att bedöma hur långt ni kommit i ert energi- och klimatarbete samt hur ni påverkas av den pågående energikrisen samt vilka hinder ni möts av för att bli fossilfria.

Du behöver svara på alla frågor innan du avslutar, då det inte går att spara och återvända till formuläret. Du kan dock komplettera svar i efterhand genom att mejla  energiintelligent.dalarna@lansstyrelsen.se. Du kan även komplettera med dokumentation om ert miljöarbete om ni vill.

Frågor med asterisk * är obligatoriska

Om ni inte är aktiva så behöver du inte svara på frågorna nedan. Meddela gärna via energiintelligent.dalarna@lansstyrelsen.se att ni inte längre är aktiva i branschen så behöver vi inte efterlysa svar från er.

Energi

Energianvändning för virkestorkning

Övrig energianvändning

Värmeenergi

Restprodukter och cirkulär ekonomi

Transporter

Energikrisen

Mål och uppföljning

Certifiering

Organisation och ledning

Drift och underhåll

Hinder

Avslut