Kartläggning skidanläggningar

Hej skidanläggningar i Dalarna !

Du har kommit rätt. Genom att svara på frågorna nedan så får  Energiintelligent Dalarna underlag för att bedöma hur långt ni kommit i ert energi- och klimatarbete. 

Du behöver svara på alla frågor innan du avslutar, då det inte går att spara och återvända till formuläret. Du kan dock komplettera svar i efterhand genom att mejla  energiintelligent.dalarna@lansstyrelsen.se. Du kan även komplettera med dokumentation om ert miljöarbete.

Frågor med asterisk * är obligatoriska.

Inledning

SLAO har tillsammans med Fossilfritt Sverige antagit en färdplan för fossilfria och konkurrenskraftiga skidanläggningar. Enligt färdplanen ska de beräknade växthusgasutsläppen från drift av lift och pistmaskiner minska med 38 procent mellan 2018 och 2020 genom användning av förnybart bränsle. Mål i skidanläggningsbranschens färdplan är: • 2022: 100% förnybar el till skidlift och snötillverkning. • 2025: 100% fossilfri drift av pistmaskiner. • 2027: Fossilfri drift av anläggningar.

Mål och uppföljning

Energianvändning, exklusive transporter

Snötillverkning

För att utvärdera energieffektiviteten i ett snösystem behöver man veta vad som förbrukar energi. I ett snökanonsystem är det bra om det går att mäta elförbrukningen på pumparna, fläktkanonerna, kompressorerna samt vattenförbrukning i snötillverkningen.

Uppvärmning av hotell, restaurang, värmestugor, servicebyggnader, uthyrningsrum/lägenheter etc (ej stugor)

Uppvärmning av stugor (ej rum/lägenheter)

Camping

Belysning

Arbetsmaskiner

Effekttoppar

Kommentarer

Inköpt och producerad energi

Transporter

Organisation och ledning

Drift och underhåll

Hinder

Avslut