Miljö och klimat präglar verksamheten i Ludvika församling

Vit kyrka i trä.

Hänsyn till klimat och miljö genomsyrar hela verksamheten i Ludvika församling. Från att ämnena lyfts under gudstjänster samt i barn- och ungdomsverksamheten, till det systematiska arbete som bedrivs för att ställa om till grön energi.

Simon Johansson, kyrkoherde, förklarar att det finns en stor uppslutning kring att arbeta med miljöfrågor.

– Många i församlingen har varit engagerade och inspirerat varandra. Inte minst har prästerna tyckt det varit viktigt, och gått före i arbetet, berättar han.

I Ludvika församling präglar miljöfrågorna hela verksamheten. Insamlade medel går ofta till olika klimatprojekt. Simon Johansson nämner också pilgrimsvandringarna som en viktig del i miljöarbetet: Genom att vandra i naturen får man upp ögonen för vikten av att värna den.

Fossilfritt krematorium och solenergi på taket

Inte minst har Ludvika församling vidtagit konkreta åtgärder för att minska de egna utsläppen av växthusgaser. All fossil energi för uppvärmning har fasats ut, och man har investerat i egen solenergi på församlingshemmet. Även krematoriet drivs numer fossilfritt, med RME (rapsbaserad biodiesel) och med värmeåtervinning. Ludvika församling har även elbilar och jobbar aktivt med att ställa om till fossilfria transporter. Till grund för arbetet ligger Svenska Kyrkans färdplan för klimatneutralitet 2030.

Värnar biologisk mångfald

Inte bara klimathänsyn präglar verksamheten: Ludvika församlingen har flera gräsytor som sköts som ängsmark, för att gynna biologisk mångfald. Församlingen har dessutom egna odlingar.

Ludvika församling utnämndes till Dalapilot genom Energiintelligent Dalarnas rankning av hur långt pastorat och församlingar i Dalarna nått i sitt energi- och klimatarbete. Ta del av rankningen nedan.

Rankning av pastorat och församlingar i Dalarna

Tre personer tar emot en dalahäst av en fjärde person.
Stiftskonsulent Eva Dellemyr, förtroendevald Joakim Hellqvist och kyrkoherde Simon Johansson tar emot utmärkelsen Dalapilot från landshövding Helena Höij. Foto: Marit Fahlander.