Energi- och klimatranking av företag och organisationer

Illustration prispall med pokal på förstaplatsen

Kampanjen ”Nu ställer vi om” handlar om att involvera så många som möjligt i energi- och klimatomställningen. Ett sätt att göra det är genom denna kartläggning av företag och organisationer i olika branscher. Uppföljningen ska visa hur långt man nått i sitt energi- och klimatarbete samt att visa upp föredömen som kan inspirera andra i den branschen. Syftet med kartläggningarna är:

  • Hitta och ge kredit till förebilder som kan inspirera andra.
  • Erbjuda benchmarking som kan motivera till stärkt hållbarhetsarbete.
  • Fånga nuläge och hinder som behöver åtgärdas.
  • Följa upp branschernas egna färdplaner.
  • Identifiera kandidater till utnämningen som Dalapilot.


Kartläggningarna har gjorts genom digitala enkäter till alla företag i Dalarna inom branschen. Resultaten presenteras för deltagande företag/organisationer vid ett seminarium innan de publiceras.

Branscher som rankats

Tillverkningsindustrier i Hedemora kommun

En uppföljning av hur långt tillverkningsindustrier i Hedemora kommun kommit i sitt energi- och klimatarbete.

Bankkontor i Dalarna

En uppföljning av hur långt bankkontor i Dalarna  kommit i sitt energi- och klimatarbete.


Svenska kyrkan i Dalarna

En uppföljning av hur långt pastorat och församlingar kommit i sitt energi- och klimatarbete.

Hotell och vandrarhem i Dalarna

En uppföljning av hur långt hotell och vandrarhem kommit i sitt energi- och klimatarbete.

Betongindustrier i Dalarna

En uppföljning av hur långt betongindustrin kommit i sitt energi- och klimatarbete.

Sågverk i Dalarna

En uppföljning av hur långt sågverksindustrin kommit i sitt energi- och klimatarbete.