Ledamöter i Dalarnas energi- och klimatråd

Organisation

Ledamot

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Helena Höij, Landshövding Dalarnas län

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Mikael Selander, Avdelningschef Hållbar utveckling

Region Dalarna

Birgitta Sacrédeus, ordförande Reg Utvecklingsnämnden

Region Dalarna

Amelie Sahlin, Enhetschef samhällsbyggnad

Falu Energi & Vatten

Per Dahlberg, vd

Byggdialog Dalarna

Jan Hedberg, ordf Byggdialog Dalarna

HSB Mälardalarna

Magnus Andersson, chef Tekniska specialtjänster

SSAB

Matts Persson, energistrateg

Teknikföretagen

Lars Johansson, rådgivare

IUC

Bosse Lilja, vd

Visit Dalarna

Lotta Magnusson, chef Strategisk utveckling

Mellansvenska Handelskammaren

Roza Güclü Hedin, vice vd

LRF

Anita Boman Daniels, ordf LRF

Dalarna Science Park

Angelica Ekholm, CEO

Högskolan Dalarna

Maria Jansdotter Samuelsson, vice rektor hållbar utveckling och samverkan

Dalarnas Bildningsförbund

Ann-Sofie Sterio, ombudsman Arbetarnas bildningsförbund

Dalarnas Kommunförbund

Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande Ludvika

Föredragande

Länsstyrelsen i Dalarna

Marit Ragnarsson, Processledare energi- och klimat

Region Dalarna

Henrik Nilsson, hållbarhetsstrateg