Ledamöter i Dalarnas energi- och klimatråd

Organisation

Ledamot

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Helena Höij, Landshövding Dalarnas län

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Mikael Selander, Avdelningschef Hållbar utveckling

Region Dalarna

Birgitta Sacrédeus, ordförande Reg Utvecklingsnämnden

Region Dalarna

Amelie Sahlin, Enhetschef samhällsbyggnad

Region Dalarna

Jonny Gahnshag, Enhetschef näringslivsutveckling

Borlänge Energi

Mats-Erik Olofsson, VD

Byggdialog Dalarna

Jan Hedberg, ordf Byggdialog Dalarna

Sustainable Steel Region

Maria Swartling, Verksamhetsledare

SSAB

Jennica Simesgård, Energistrateg

IUC

Bosse Lilja, VD

Visit Dalarna

Lotta Magnusson, chef Strategisk utveckling

Mellansvenska Handelskammaren

Roza Güclü Hedin, Vice VD

LRF

Anita Boman Daniels, ordförande

Dalarna Science Park

Angelica Ekholm, CEO

Högskolan Dalarna

Maria Jansdotter Samuelsson, vice rektor hållbar utveckling och samverkan

Dalarnas Bildningsförbund

Ann-Sofie Sterio, ombudsman Arbetarnas bildningsförbund

Dalarnas Kommunförbund

Leif Pettersson

MaserFrakt

Per Bondemark, VD

Samarkand 2015

Lars Lindblom, VD

Dala Avfall

Christian Olhans, Ordförande

Föredragande

Länsstyrelsen i Dalarna

Marit Ragnarsson, Energistrateg och processledare Energiintelligent Dalarna

Region Dalarna

Jessica Cedergren, Energistrateg

Region Dalarna

Eva Lundin, Strateg Innovation och Forskning